Licytacje

Samochód ciężarowy i maszyny przemysłoweOBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  08-09-2016r. o godz. 10:00  w lokalu:
16-424 Filipów, ul. Mieruniszka 37
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 _________________________________________________________________________________

Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania
_________________________________________________________________________________
1.    Odkurzacz samochodowy Karcher Herstell Jahr 2002
Nr 010636, kolor żółty,                            1 [szt.]     2 000,00  **)    1 500,00
2.    Wózek widłowy Toyota Lift Truck model 42- 4FGC20,
NO 404FGC25-18012, pomarańczowy                1 [szt.]     3 000,00  **)    2 250,00
3.    Sprężarka C.J.S. Vergato-BO-Italy N. 0607 lot
Mod CIS 270-02, 2002r., szara                     1 [szt.]     1 500,00  **)    1 125,00
4.    Samochód cięż. - dostaw. Iveco,15 letni NEL8421A,
kabina 3os.,żółta, skrzynia                           1 [szt.]     6 000,00  **)    4 500,00
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji:
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  


UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.