Licytacje

Maszyny rolniczeKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  30-09-2016r. o godz. 10:00  w lokalu:
16-500 SEJNY, KLEJWY 39
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 ________________________________________________________________________________________________

Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania
_________________________________________________________________________________________________
1.    Przyczepa rolnicza nr rej. BSE T 873
    dwuosiowa, kolor zielony - Autosan                    1 [szt.]     3 000,00  **)    2250,00
    
2.    Ciągnik rolniczy Ursus C 360 rok prod. 1978
nr rej. BSE M880, kolor czerwony, bez kabiny              1 [szt.]     8 000,00  **)    6 000,00

3.    Prasa Simpa Z-224/1 rok prod. około 1996, kolor
czerwony                                                               1 [szt.]     12 000,00  **)    9 000,00
________________________________________________________________________________________
_______________________________
*) cena za sztukę


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji:
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  


UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.