Licytacje

Monety przed denominacją


 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  22-05-2018r. o godz. 10:00 kancelarii komornika tj. ul. Sejneńska 51 pok 101 w Suwałkach odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 
 ____________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________
1. Monety przed denominacją  1 130 [szt.] 150,00**) 112,50
(różne nominały)  _____________________________________________________________________________________
**) cena łączna za wszystkie sztuki 
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  22-05-2018r. o godz. 10:00 kancelarii komornika tj. ul. Sejneńska 51 pok 101 w Suwałkach odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

 ____________________________________________________________________________________

Lp. Nazwa ruchomości        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania

_____________________________________________________________________________________

1. Monety przed denominacją  1 130 [szt.] 150,00**) 112,50

(różne nominały) 

 _____________________________________________________________________________________

**) cena łączna za wszystkie sztuki 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

 

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  

 

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Telewizor Panasonic TH-42PV85A


 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-05-2018r. o godz. 09:00 w lokalu przy ul. 11-go Listopada 11/22 w Suwałkach odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 
 ____________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________
1. Telewizor Panasonic TH-42PV85A  1 [szt.] 500,00  *) 375,00
seria FG 8610884 z pilotem, ok. 8 letni. 
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. 
Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. 
Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika. 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-05-2018r. o godz. 09:00 w lokalu przy ul. 11-go Listopada 11/22 w Suwałkach odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

 ____________________________________________________________________________________________________

 

Lp. Nazwa ruchomości        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania

_____________________________________________________________________________________________________

1. Telewizor Panasonic TH-42PV85A  1 [szt.] 500,00  *) 375,00

seria FG 8610884 z pilotem, ok. 8 letni. 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

*) cena za sztukę

 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. 

Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. 

 

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. 

 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  

 

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika. 

 

Samochód osobowy VOLKSWAGEN PASSAT


 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  22-05-2018r. o godz. 08:40 przy ul. Przytorowej 19, 16-400 Suwałki odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 
 ____________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________
1. SAMOCHÓD OSOBOWY 1 [szt.] 1500,00  *) 750,00
   VOLKSWAGEN PASSAT 
   nr rej. BS 30294, VIN WVWZZZ31ZME117788, 
   rok produkcji 1990, kolor szary/srebrny. 
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.
Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  22-05-2018r. o godz. 08:40 przy ul. Przytorowej 19, 16-400 Suwałki odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

 ____________________________________________________________________________________________________

 

Lp. Nazwa ruchomości        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania

_____________________________________________________________________________________________________

1. SAMOCHÓD OSOBOWY 1 [szt.] 1500,00  *) 750,00

   VOLKSWAGEN PASSAT 

   nr rej. BS 30294, VIN WVWZZZ31ZME117788, 

   rok produkcji 1990, kolor szary/srebrny. 

_______________________________________________________________________________________________________________________

*) cena za sztukę

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

 

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.