Licytacje

Komplet kluczy nasadowych


OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  08-06-2015r. o godz. 09:00 w Kancelarii Komornika przy ul. Sejneńska 51/101 16-400 Suwałki
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do obowiązanego i składających się z:
 ________________________________________________________________________________________________
Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania
_________________________________________________________________________________________________
1.    Skrzynak metalowa koloru żóltego z napisem Exspert -
Modeco z kompletem kluczy nasadowych (używane)     1 [szt.]     50,00  **)    37,50

_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji:
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.