Licytacje

Rozsiewacz do nawozów UNIA Group


 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  16-03-2018r. o godz. 11:00  w miejscowości Nienałty - Brewki 1B, gm. Zaręby Kościelne odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 
 ____________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________
1. Rozsiewacz do nawozów UNIA Group,  1 [szt.] 9 000,00  *) 6 750,00
Grudziądz, typ MX, rok produkcji 2011, seria 5941. 
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w
Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika. 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  16-03-2018r. o godz. 11:00  w miejscowości Nienałty - Brewki 1B, gm. Zaręby Kościelne odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

 ____________________________________________________________________________________________________

 

Lp. Nazwa ruchomości         Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania

_____________________________________________________________________________________________________

1. Rozsiewacz do nawozów UNIA Group,  1 [szt.] 9 000,00  *) 6 750,00

Grudziądz, typ MX, rok produkcji 2011, seria 5941. 

_______________________________________________________________________________________________________________________

*) cena za sztukę

 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. 

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. 

 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  

 

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika. 

 

Monety przed denominacja


 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  15-03-2018r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika tj. ul. Sejneńska 51 pok. 101 w Suwałkach odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 
 ____________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________
1. Monety przed denominacją  1 130 [szt.] 600,00**) 450,00
(różne nominały)  _______________________________________________________________________________________________________________________
**) cena łączna za wszystkie sztuki 
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  15-03-2018r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika tj. ul. Sejneńska 51 pok. 101 w Suwałkach odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

 ____________________________________________________________________________________________________

 

Lp. Nazwa ruchomości        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania

_____________________________________________________________________________________________________

1. Monety przed denominacją  1 130 [szt.] 600,00**) 450,00

(różne nominały)  _______________________________________________________________________________________________________________________

**) cena łączna za wszystkie sztuki 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

 

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. 

 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Katamaran do przewozu turystów, ul. Zarzecze 1, Augustów


 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  15-03-2018r. o godz. 11:00  przy ul. Zarzecze 1, 16-300 Augustów, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 
 ____________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________
1. Jednostka pływająca typu KATAMARAN 1 [szt.] 50 000,00  **) 37 500,00
do przewozu turystów, długość około 11m
pokład dolny, pokład górny, kolor biały,
napis na burcie: Hiloday Boat Ad. 886101105
Gż-01-0121, silnik suzuki, napis na tabliczce
znamionowej: DF-140, 1400-11-891452,
pokład dolny zakryty, pokład górny otwarty.  
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  15-03-2018r. o godz. 11:00  przy ul. Zarzecze 1, 16-300 Augustów, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

 ____________________________________________________________________________________________________

 

Lp. Nazwa ruchomości        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania

_____________________________________________________________________________________________________

1. Jednostka pływająca typu KATAMARAN 1 [szt.] 50 000,00  **) 37 500,00

do przewozu turystów, długość około 11m

pokład dolny, pokład górny, kolor biały,

napis na burcie: Hiloday Boat Ad. 886101105

Gż-01-0121, silnik suzuki, napis na tabliczce

znamionowej: DF-140, 1400-11-891452,

pokład dolny zakryty, pokład górny otwarty.  

_______________________________________________________________________________________________________________________

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

 

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. 

 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Samochody, sprzęt rolniczy, złom


 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  06-03-2018r. o godz. 08:30 w gm. Bakałarzewo, ul. Rynek 16 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 
 ____________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________
1. Samochód osobowy VW Transporter T4,  1 [szt.] 2 000,00  *) 1 500,00
NSI F456, rok produkcji 1992, hak, blaszak, 
kolor zielony, sprawny silnik do remontu. 
2. Samochód ciężarowy FS Lublin, nr rej. BSU 63KM,  1 [szt.] 800,00  *) 600,00
3-osobowy, skrzynia, burty metalowe, rok produkcji
1996., kolor czerwony.  
3. Przyczepa rolnicza, 1 osiowa, burty metalowe, 1 [szt.] 600,00  *) 450,00
brak tablicy rejestracyjnej, oponyi koła 8,25R 20
(z samochodu Star + drabinki x2 szt.). 
4. Pług do odśnieżania, do ciągnika nie wykończony  1 [szt.] 2 000,00  *) 1 500,00
z 3 uchwytami, wys. ok. 1,40,  
5. Złom (2 kosze siewnika, rama koloru zielonego,    1 500,00 **) 1 125,00
dług. ok. 5m, zaczep do ciągnika siodłowego, 
koloru zielonego, rama samochodowa, 
koloru czerwonego dł. ok. 3,5m, 18 rur zespolonych
z kątownikami). 
6. Chwytak samochodowy, do 1 [szt.] 400,00  **) 300,00
wys. 1,50m, siłownik. 
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
**) cena za całość 
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  06-03-2018r. o godz. 08:30 w gm. Bakałarzewo, ul. Rynek 16 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

 ____________________________________________________________________________________________________

 

Lp. Nazwa ruchomości       Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania

_____________________________________________________________________________________________________

1. Samochód osobowy VW Transporter T4,  1 [szt.] 2 000,00  *) 1 500,00

NSI F456, rok produkcji 1992, hak, blaszak, 

kolor zielony, sprawny silnik do remontu. 

 

2. Samochód ciężarowy FS Lublin, nr rej. BSU 63KM,  1 [szt.] 800,00  *) 600,00

3-osobowy, skrzynia, burty metalowe, rok produkcji

1996., kolor czerwony.  

 

 

3. Przyczepa rolnicza, 1 osiowa, burty metalowe, 1 [szt.] 600,00  *) 450,00

brak tablicy rejestracyjnej, oponyi koła 8,25R 20

(z samochodu Star + drabinki x2 szt.). 

 

4. Pług do odśnieżania, do ciągnika nie wykończony  1 [szt.] 2 000,00  *) 1 500,00

z 3 uchwytami, wys. ok. 1,40,  

 

5. Złom (2 kosze siewnika, rama koloru zielonego,    1 500,00 **) 1 125,00

dług. ok. 5m, zaczep do ciągnika siodłowego, 

koloru zielonego, rama samochodowa, 

koloru czerwonego dł. ok. 3,5m, 18 rur zespolonych

z kątownikami). 

 

6. Chwytak samochodowy, do 1 [szt.] 400,00  **) 300,00

wys. 1,50m, siłownik. 

_______________________________________________________________________________________________________________________

*) cena za sztukę

**) cena za całość 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

 

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  

 

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Telewizor/chłodziarko-zamrażarka


 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  05-03-2018r. o godz. 08:00 przy ul. Lityńskiego 6/7 w Suwałkach, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 
 ____________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________
1. Telewizor Philips 46PFL 3208 K/12,          1 [szt.] 800,00  *) 600,00
VIII 2013r., NO FZ1A 1334026856
2. Chłodziarko zamrażarka LG    1 [szt.] 300,00  *) 225,00
kolor srebrno-szary, wys. 1,80cm. 
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika. 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  05-03-2018r. o godz. 08:00 przy ul. Lityńskiego 6/7 w Suwałkach, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

 ____________________________________________________________________________________________________

 

Lp. Nazwa ruchomości         Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania

_____________________________________________________________________________________________________

1. Telewizor Philips 46PFL 3208 K/12,          1 [szt.] 800,00  *) 600,00

VIII 2013r., NO FZ1A 1334026856

 

2. Chłodziarko zamrażarka LG    1 [szt.] 300,00  *) 225,00

kolor srebrno-szary, wys. 1,80cm. 

_______________________________________________________________________________________________________________________

*) cena za sztukę

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  

 

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika. 

 

Samochód osobowy Citroen C-elysee


 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  05-03-2018r. o godz. 08:15 przy ul. Łódzkiej 11A, 16-400 Suwałki odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 
 ____________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________
1. SAMOCHÓD OSOBOWY CITROEN C-ELYSEE 
nr rej. BS53845, rok produkcji 2014, kolor: czarny 1 [szt.] 30 000,00  **) 22500,00
VIN VF7DDNFP0EJ573152,
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. 
Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  05-03-2018r. o godz. 08:15 przy ul. Łódzkiej 11A, 16-400 Suwałki odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 
 ____________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości         Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________
1. SAMOCHÓD OSOBOWY CITROEN C-ELYSEE 
nr rej. BS53845, rok produkcji 2014, kolor: czarny 1 [szt.] 30 000,00  *) 22500,00
VIN VF7DDNFP0EJ573152,
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. 
Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
I

 

Równiarka drogowa Aveling Austin Aveling Barford Engineers Grautham


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  26-02-2018r. o godz. 09:00 
w miejscowości: 19-400 Olecko, ul Wiejska 28   (na końcu ulicy, na prawo za stawami, blisko obwodnicy, 
                                                                                                  na działce geodezyjnej 128/1)
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 
 ____________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________
1. Równiarka drogowa Aveling Austin Aveling Barford 
Engineers Grautham. EnglandMachine 1 [szt.] 20.000  **) 15.000
SG nr SG293 nr na silniku LML TD 232149FFV, nr na tabliczce, przy silniku: Levland Motors Ltd Typ AU 600451, engine type, UE 600136D5 nr CAU 9802
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT. 
Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  26-02-2018r. o godz. 09:00 

w miejscowości: 19-400 Olecko, ul Wiejska 28   (na końcu ulicy, na prawo za stawami, blisko obwodnicy,  na działce geodezyjnej 128/1)

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

 

 _______________________________________________________________

Lp. Nazwa ruchomości       Ilość     Wartość szacunkowa   Cena wywołania

________________________________________________________________

1. Równiarka drogowa Aveling Austin Aveling Barford Engineers

Grautham.EnglandMachine   1 [szt.] 20.000zł  **) 15.000zł

SG nr SG293 nr na silniku LML TD 232149FFV,

nr na tabliczce, przy silniku: Levland Motors Ltd Typ AU 600451,

engine type, UE 600136D5 nr CAU 9802

_________________________________________________________________

*) cena za sztukę

 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT. 

 

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. 

 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.