Licytacje

Samochody osobowe Volvo V40 i Seat Alhambra


OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
KM 517/15, KM 2317/15, KM 1087/16, KM 1349/16
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  04-11-2016r. o godz. 10:00  w lokalu: 16-402 Suwałki, Gawrych Ruda 40  
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 ________________________________________________________________________________________________

Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania
_________________________________________________________________________________________________
1.    SAMOCHÓD OSOBOWY SEAT ALHAMBRA ROK PROD. 1 998
KOLOR: SZARY / SREBRNY     1 [szt.]     8 000,00  **)    6 000,00
nr rej. BS54285, VIN VSSZZZ7MZWV512542,

2.    SAMOCHÓD OSOBOWY VOLVO V40 ROK PROD. 1999
KOLOR ZIELONY, nr rej. BSU30NW      1 [szt.]     9 000,00  **)    6 750,00
VIN YV1VW1223XF361251
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji:
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  


UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Sprzęt AGD


OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  04-11-2016r. o godz. 09:00  w lokalu:
Suwałki, Romualda Minkiewicza 8 ( sklep spożywczy)
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 ________________________________________________________________________________________________
Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania
_________________________________________________________________________________________________
1.    Chłodziarka Beko, biała, wys. 1,50 cm,
około 20-letnia                                                   1 [szt.]     100,00  **)    50,00

2.    Zamrażarka kolor biały, z napisem "Ekko , prawdzwe
lody " wysokość około 1m, dł. 1,30 m                     1 [szt.]     100,00  **)    50,00
  około 15-letnia

3.    Zamrażarka Ekola, wys. ok. 1m, dł. 1,40 m, biała,
półka górna szklana, około 15 - letnia                    1 [szt.]     150,00  **)    75,00

4.    Zamrażarka z napisem Koral, żółta, wys. ok. 1 m,
dł. około 1,50 m, półka górna szklana, 10-letnia     1 [szt.]     300,00  **)    150,00

5.    Chłodziarka sklepowa, witryna chłodnicza, dł.
około 1,80, biała, około 20-letnia                          1 [szt.]     260,00  **)    130,00
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę

50% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji:
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  


UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.