Licytacje

Licytacja ruchomości SAMOCHÓD OSOBOWY PEUGEOT 207


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  30-11-2017r. o godz. 09:00  w miejscu: 16-420 Raczki, Józefowo 1  
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 ____________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________
1. SAMOCHÓD OSOBOWY PEUGEOT 207 nr rej. BSU 04753, 
rok produkcji 2006 1 [szt.] 6 000,00  **) 4 500,00
nr rej. BSU04753, VIN VF3WCKFUC33533255, kolor niebieski
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  30-11-2017r. o godz. 09:00  w miejscu: 16-420 Raczki, Józefowo 1  

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 

 

Lp.    Nazwa ruchomości     Ilość  Wartość szacunkowa  Cena wywołania

___________________________________________________________

1. SAMOCHÓD OSOBOWY PEUGEOT 207 nr rej. BSU 04753, 

         rok produkcji 2006 1 [szt.] 6 000,00  **) 4 500,00

nr rej. BSU04753, VIN VF3WCKFUC33533255, kolor niebieski

______________________________________________________________

*) cena za sztukę

 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

 

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. 

 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

 

Licytacja ruchomości: Samochód osobowy Ford Fiesta, Banknoty przed denominacją, Monety przed denominacją.


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  30-11-2017r.  przy: 
Suwałki,  ul. Sejneńska 39 (samochód osobowy) o godz 10:00
Suwałki,  ul. Sejneńska 51 -kancelaria komornika (monety i banknoty) o godz 10:15
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 ________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania
_________________________________________________________________________________________________
1. Samochód osobowy Ford Fiesta, 3-drzwiowy, brak 
akumulatora, brak zamka 1 [szt.] 100,00  **) 75,00
2. Banknoty przed denominacją (10zł-2szt., 20zł - 
17szt., 50zł - 5szt.,100zł -33szt. 80 [szt.] 400,00*)**) 300,00
3. Monety przed denominacją (różne nominały)  1 130 [szt.] 1 500,00*)**) 1125,00
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  30-11-2017r.  przy: 

 

*Suwałki,  ul. Sejneńska 39 (samochód osobowy)

o godz 10:00

 

*Suwałki,  ul. Sejneńska 51 -kancelaria komornika (monety i banknoty)

o godz 10:15

 

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 ____________________________________________________________________

Lp. Nazwa ruchomości        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania

___________________________________________________________

1. Samochód osobowy Ford Fiesta 1 [szt.] 100,00  **) 75,00

(3-drzwiowy, brak akumulatora, brak zamka )

2. Banknoty przed denominacją  80 [szt.] 400,00*)**) 300,00

(10zł-2szt., 20zł -17szt., 50zł - 5szt.,100zł -33szt.,200zł-6szt.,500zł-7szt.,

1000zł-5szt., 2000zł-1szt., 5000zł-2szt., 10000zł-1szt., 20000zł-1szt.)

3. Monety przed denominacją  1 130 [szt.] 1 500,00*)**) 1125,00
(różne nominały) 
 ___________________________________________________________

*) cena za sztukę

**) cena łączna za wszystkie sztuki

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. 

 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.