Licytacje

Naczepa ciężarowa marki Janmil


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI
KM 1323/13, KM 559/14, KM 354/15, KM 1743/15

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-07-2015r. o godz. 10:00 na parkingu ul. Piaskowa 15, Suwałki (za PGE Dystrybucja - w stronę PEC) odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:


 ______________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości                         Ilość              Wartość szacunkowa Cena wywołania
_______________________________________________________________________________________________
1.Naczepa ciężarowa marki Janmil
rok prod. 2009, nr rej. BSU 87FE,             1 [szt.]                  38 700,00 **)        29 025,00
nr VIN SU9062011 9MNJ1081,
samowyładowcza, oś tylna uszkodzona,
model NW1S 34.5t wersja 33/8.6,
kolor jasny szary

_______________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT. Komornik w

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji:
PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569.UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.