Licytacje

Mieszkanie o pow. 54,40 m 2, ul. Buczka 185/11, Suwałki


 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW SU1S/00028758/3
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  10-06-2016r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o pow. 54,40 m2, znajdujący się na parterze i składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz piwnicy wraz z udziałem wynoszącym 1/75 we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego terenu objętego księgą wieczystą nr KWSUS1/00028178/3 położony przy ul. Buczka 185/11 w Suwałkach, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą nr KW SU1S/00028758/3 należący do Adama Alboszty. 
Mieszkanie posiada samodzielne wejście od szczytu. 
Suma oszacowania wynosi 125 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 94 350,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 12580,00zł Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-06-2016r.:  PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 
Termin oglądania nieruchomości: 08-06-2016r. o godz. 09:00. 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SU1S/00028758/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  10-06-2016r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o pow. 54,40 m2, znajdujący się na parterze i składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz piwnicy wraz z udziałem wynoszącym 1/75 we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego terenu objętego księgą wieczystą nr KWSUS1/00028178/3 położony przy ul. Buczka 185/11 w Suwałkach, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą nr KW SU1S/00028758/3 należący do Adama Alboszty. 

 

Mieszkanie posiada samodzielne wejście od szczytu. 

Suma oszacowania wynosi 125 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 94 350,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 12580,00zł Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-06-2016r.:  PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 

 

Termin oglądania nieruchomości: 08-06-2016r. o godz. 09:00. 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Siedlisko wiejskie Wiżajny 55 i Bolcie o pow. 6,1677ha


 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski (tel. (087) 566-21-45) ogłasza, że: dnia 10-06-2016r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się druga licytacja nieruchomości: nieruchomość gruntowa rolna zabudowana - siedlisko wiejskie: Wiżajny 55 i Bolcie o łącznej pow. 6,1677ha. Dom murowany o pow. użytkowej 121,02m2, murowane budynki inwentarsko-składowe o łącznej pow. użytkowej 555,41m2, (KW SU1S/00003976/6 - działka nr 675/1 suma oszacowania: 150608zł; KW SU1S/00056341/2 - działki nr 675/3, 711/1, 715, 319/1 suma oszacowania: 184358zł) należąca do Anny Stasińskiej i Witolda Stasińskiego. 
Dłużnicy sporadycznie mieszkają w gospodarstwie. 
Współpracują z komornikiem w celu sprzedaży nieruchomości. 
W pobliżu jeziora. Brak bliskiego sąsiedztwa.  
Suma oszacowania wynosi 334966,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 223310,67zł. 
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 33497,00zł Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-06-2016r.: PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  
Termin oglądania nieruchomości: 08-06-2016r. o godz. 11:00. OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski (tel. (087) 566-21-45) ogłasza, że: dnia 10-06-2016r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się druga licytacja nieruchomości: nieruchomość gruntowa rolna zabudowana - siedlisko wiejskie: Wiżajny 55 i Bolcie o łącznej pow. 6,1677ha. Dom murowany o pow. użytkowej 121,02m2, murowane budynki inwentarsko-składowe o łącznej pow. użytkowej 555,41m2, (KW SU1S/00003976/6 - działka nr 675/1 suma oszacowania: 150608zł; KW SU1S/00056341/2 - działki nr 675/3, 711/1, 715, 319/1 suma oszacowania: 184358zł) należąca do Anny Stasińskiej i Witolda Stasińskiego. 

 

Dłużnicy sporadycznie mieszkają w gospodarstwie. 

Współpracują z komornikiem w celu sprzedaży nieruchomości. 

W pobliżu jeziora. Brak bliskiego sąsiedztwa.  

 

Suma oszacowania wynosi 334966,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 223310,67zł. 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 33497,00zł Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-06-2016r.: PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  

 

Termin oglądania nieruchomości: 08-06-2016r. o godz. 11:00.