Licytacje

Nieruchomość rolna zabudowana, Turówka Stara 1, gm. Suwałki


 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-03-2017r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się druga licytacja nieruchomości zabudowanych należących do Andrzeja Marczyka tj.  
1) nieruchomość rolna zabudowana: drewniany budynek mieszkalny (pow. użytkowa 98,85m2), budynek letniskowy, hydrofornia, wiata, budynek gospodarczy (440,55m2), budynek produkcyjny
(1173,38m2), budynek produkcyjny (725,62m2) -  działka nr 17/2, o powierzchni 3,53 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00014340/9.
Suma oszacowania wynosi 551562,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 367708,00zł. Rękojma wynosi: 55160,00zł
2) nieruchomość rolna zabudowana: murowany budynek mieszkalny w stanie surowym zamkniętym         (powierzchnia użytkowa 390,14m2) - działki nr 17/7, 17/6 o łącznej powierzchni 1,51 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00014340/9.
Suma oszacowania wynosi 363570,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 242380,00zł. Rękojma wynosi: 36360,00zł 
W/w nieruchomości są położone w miejscowości Turówka Stara 1 gm. Suwałki.  
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-03-2017r.: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 
Termin oglądania nieruchomości:  08-03-2017r. o godz. 09:30.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-03-2017r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się druga licytacja nieruchomości zabudowanych należących do Andrzeja Marczyka tj.  

1) nieruchomość rolna zabudowana: drewniany budynek mieszkalny (pow. użytkowa 98,85m2), budynek letniskowy, hydrofornia, wiata, budynek gospodarczy (440,55m2), budynek produkcyjny

(1173,38m2), budynek produkcyjny (725,62m2) -  działka nr 17/2, o powierzchni 3,53 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00014340/9.

Suma oszacowania wynosi 551562,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 367708,00zł. Rękojma wynosi: 55160,00zł

 

2) nieruchomość rolna zabudowana: murowany budynek mieszkalny w stanie surowym zamkniętym (powierzchnia użytkowa 390,14m2) - działki nr 17/7, 17/6 o łącznej powierzchni 1,51 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00014340/9.

Suma oszacowania wynosi 363570,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 242380,00zł. Rękojma wynosi: 36360,00zł 


W/w nieruchomości są położone w miejscowości Turówka Stara 1 gm. Suwałki.  

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-03-2017r.: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 


Termin oglądania nieruchomości:  08-03-2017r. o godz. 09:30.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Mieszkanie (1/2 udziału) o pow. 72,53m2 ul. Kowalskiego 5/32, S-ki


 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski (tel. (087) 566-21-45) ogłasza, że: dnia 10-03-2017r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się druga licytacja 1/2 udziału nieruchomości tj. lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o pow. 72,53m2 składający się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i piwnicy wraz z udziałem 134/10000 części wspólnej budynku, gruntu objętej nr KWSU1S/00056908/5 położony przy ul. Kowalskiego 5/32 w Suwałkach, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00057240/1 należąca do Aleksandra Kraśko. 
Suma oszacowania wynosi 91 050,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 60 700,00zł.
Suma oszacowania 100% udziału to 182100,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 9 105,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-03-2017r. PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.
Termin oglądania nieruchomości dnia 08-03-2017r. o godz. 09:00.    
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-03-2017r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się druga licytacja 1/2 udziału nieruchomości tj. lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o pow. 72,53m2 składający się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i piwnicy wraz z udziałem 134/10000 części wspólnej budynku, gruntu objętej nr KWSU1S/00056908/5 położony przy ul. Kowalskiego 5/32 w Suwałkach, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00057240/1 należąca do Aleksandra Kraśko. 

 

Suma oszacowania wynosi 91 050,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 60 700,00zł.

Suma oszacowania 100% udziału to 182100,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 9 105,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-03-2017r. PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.


Termin oglądania nieruchomości dnia 08-03-2017r. o godz. 09:00.    

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Nieruchomość gruntowa rolna zabudowa o pow. 1,5409ha, Blenda 26, gm. Przerośl


 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SU1S/00024286/5
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-03-2017r. o godz. 9.15. w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości: nieruchomość gruntowa rolna zabudowana: budynek mieszkalny o pow. zabudowy 74,00 m2, stodoła drewniana o pow. 162,00 m2, budynek inwentarski murowany o pow. 180,00 m2, działka nr 126/1 o pow. 1,5409ha,  położonej w miejscowości Blenda 26, gm. Przerośl, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SU1S/00024286/5 należącej  do dłużnika: Czesław Augustynowicz. 
Suma oszacowania wynosi 69596,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52197,00zł. Rękojma wynosi: 6960,00zł. 
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-03-2017r.: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 
Termin oglądania nieruchomości: 08-03-2017r. o godz. 10.00.
     
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SU1S/00024286/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-03-2017r. o godz. 9:15 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości: nieruchomość gruntowa rolna zabudowana: budynek mieszkalny o pow. zabudowy 74,00 m2, stodoła drewniana o pow. 162,00 m2, budynek inwentarski murowany o pow. 180,00 m2, działka nr 126/1 o pow. 1,5409ha,  położonej w miejscowości Blenda 26, gm. Przerośl, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SU1S/00024286/5 należącej  do dłużnika: Czesław Augustynowicz. 

Suma oszacowania wynosi 69596,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52197,00zł. Rękojma wynosi: 6960,00zł. 

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-03-2017r.: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 

 

Termin oglądania nieruchomości: 08-03-2017r. o godz. 10.00.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

 

Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana o pow. 4,1878 ha, Blenda gm. Przerośl


 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW SU1S/00062662/3
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-03-2017r. o godz. 9:30 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości: nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana, działka nr 135 o pow. 4,1878 ha położona w miejscowości Blenda gm. Przerośl, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00062662/3 należąca do dłużnika: Krystyny Augustynowicz. 
Suma oszacowania wynosi 71276,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     53457,00zł. Rękojma wynosi:7130,00zł.   
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-03-2017r.: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW SU1S/00062662/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-03-2017r. o godz. 9:30 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości: nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana, działka nr 135 o pow. 4,1878 ha położona w miejscowości Blenda gm. Przerośl, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00062662/3 należąca do dłużnika: Krystyny Augustynowicz. 

 

Suma oszacowania wynosi 71276,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53457,00zł. Rękojma wynosi:7130,00zł.   

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-03-2017r.: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.