Licytacje

Nieruchomość gruntowa rolna zabudowana o pow. 0,4383ha, Kruszki 1 gm. Przerośl


OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski (tel. (087) 566-21-45) ogłasza, że: dnia 08-07-2015r. o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej rolnej zabudowanej (budynek mieszkalny, 2 budynki gospodarcze), działka nr 36/1 o pow. 0,4383 ha położonej we wsi Kruszki 1, gm. Przerośl, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą nr KW SU1S/00037579/0 należącej do: Jarosława Sześciło.
Blisko do Jeziora Hańcza.

Suma oszacowania wynosi 178900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 119266,66zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 17 890,00zł w gotówce. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 07-07-2015r: PKO BP S.A. O/Suwałki 86 1020 1332 0000 1302 0328 4569

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Termin oglądania nieruchomości: 02-07-2015r. o godz. 10:00.

Mieszkanie o pow. 62,40m2, ul. Papieża Jana Pawła II 14/13 Suwałki i garaż o pow. 21m2, ul. Klonowa, Suwałki


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-07-2015r. o godz. 11:45 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należąca do: Leszek Jan Muś tj.
1) lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o pow. użytkowej 62,40m2 składający się z 3 pokoi, aneksu kuchennego, łazienki z wc, przedpokoju i piwnicy o pow. 3,64m2. Udział związany z własnością lokalu wynoszący 6604/385679 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu objęty KW SU1S/00056650/1. Lokal położony przy ul. Papieża Jana Pawła II 14/13 w Suwałkach dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o nr KW SU1S/00061976/0.

Lokal w stanie bardzo dobrym. Miejsce zamieszkania dłużnika nie jest znane.

Suma oszacowania wynosi 236236,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 177177,00zł. Rękojma wynosi 23624,00zł

2) garaż o pow. 21m2, działka nr 24189 położony przy ul. Klonowej w Suwałkach dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą nr KW SU1S/00026982/8.
Suma oszacowania wynosi 20881,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15660,75zł. Rękojma wynosi 2089,00zł
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 07-07-2015r..:
PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569

Termin oglądania nieruchomości (mieszkania): 24-06-2015r. o godz. 09:00
                                                                                         02-07-2015r. o godz. 08:00


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Mieszkanie o pow. 56,50m2, ul. Emilii Plater 35/25, Suwałki


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SU1S/00031235/5


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-07-2015r. o godz. 12:15 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się druga licytacja nieruchomości lokalowej. Mieszkanie składające się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, piwnicy - o pow. 56,50m2, IV piętro, wraz z udziałem w wysokości 519/10000 części wspólnej budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu objętej KW 00029179/7 położonej przy ul. Emilii Plater 35/25 w Suwałkach, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą nr KW SU1S/00031235/5 należącej do: Krzysztofa Gorlo.

Suma oszacowania wynosi 168 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 112 266,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 16840,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 07-07-2015r. PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569.


Termin oglądania nieruchomości: 06-07-2015r. o godz. 09:00.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.