Licytacje

Nieruchomość gruntowa rolna zabudowana o pow. 0,4383ha, Kruszki 1 gm. Przerośl


OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski (tel. (087) 566-21-45) ogłasza, że: dnia 08-07-2015r. o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej rolnej zabudowanej (budynek mieszkalny, 2 budynki gospodarcze), działka nr 36/1 o pow. 0,4383 ha położonej we wsi Kruszki 1, gm. Przerośl, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą nr KW SU1S/00037579/0 należącej do: Jarosława Sześciło.
Blisko do Jeziora Hańcza.

Suma oszacowania wynosi 178900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 119266,66zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 17 890,00zł w gotówce. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 07-07-2015r: PKO BP S.A. O/Suwałki 86 1020 1332 0000 1302 0328 4569

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Termin oglądania nieruchomości: 02-07-2015r. o godz. 10:00.

Działki rolne niezabudowane Malinówka gm. BakałarzewoOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski (tel. (087) 566-21-45) ogłasza, że: dnia 10-06-2015r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej rolnej niezabudowanej:
1) działka nr 43/1 o pow. 4,8918ha (długość działki około 1800m) - przy zabudowaniach wsi Malinówka.
Suma oszacowania wynosi 95405,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 71553,75zł. Rękojma wynosi: 9541,00zł

2) działka nr 42 o pow. 0,4621ha ( przy rzece Czerwonka) - przy zabudowaniach wsi Malinówka.
Suma oszacowania wynosi 7736,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5802,00zł. Rękojma wynosi: 774,00zł

3) działka nr 157 o pow. 0,3801ha (przy rzecze Czerwonka) - dojazd od drogi na Starą Kamionką
Suma oszacowania wynosi 5789,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4341,75zł. Rękojma wynosi: 579,00zł

W/w nieruchomości położone są w miejscowości Malinówka gm. Bakałarzewo dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00034152/0.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-06-2015r.:
PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Dom jednorodzinny o pow. użytkowej 170,80m2, ul. Kościuszki 39A Suwałki


OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski (tel. (087) 566-21-45) ogłasza, że: dnia 10-06-2015r. o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej o pow. 0,1272ha, działka nr 12024, zabudowana: dom jednorodzinny o pow. użytkowej 170,80m2 oraz 98,50m2 w piwnicy budynku, ul. Kościuszki 39A w Suwałkach (dojazd samochodem od ulicy Mickiewicza). Dom wybudowany w latach 1996-2008r. Stan techniczny bardzo dobry, standard średni, budynek wymaga gruntownego odświeżenia wewnątrz.
Dla nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą nr KW SU1S/00030968/5 należącej do:Mariusza Rosłaniec.

Suma oszacowania wynosi 498 842,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 374 131,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 49885,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-06-2015r. PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569.

Termin oglądania nieruchomości: 08-06-2015r. o godz. 09:00.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.