Licytacje


 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski (tel. (087) 566-21-45) ogłasza, że: dnia 08-01-2016r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do Łukasza Józefa Balcera stanowiąca:
1) nieruchomość gruntowa zabudowana: dom jednorodzinny - ,, Dworek'' - ,,Ogród Bajek", Kaletnik 81, gm. Szypliszki, działka nr 175, 176, 177 o łącznej pow. 2,0713ha, dom o pow. użytkowej 190,62m2, budynek wybudowany w 1935r., remontowany, parterowy, z niewielką piwnicą oraz poddasze do zaadaptowania (poddasze - 136,10m2 pow. użytkowej). W piwnicy kotłownia, sauna. Sala kominkowa na parterze. Bogata, mała architektura stanowiąca wyposażenie Ogrodu Bajek. Budynek gospodarczy o pow. 63,72m2. Nieruchomość malowniczo położona przy rzece Wiatrołuża, na skraju lasu. 
Suma oszacowania wynosi 817266,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 612949,50zł.  Rękojma wynosi: 81727,00zł.
2) nieruchomość gruntowa niezabudowana (w kształcie trójkąta) o pow. 1175m2, działka nr 178, Kaletnik, gm. Szypliszki. Położona na przeciwko wjazdu do "Ogrodu Bajek".
Suma oszacowania wynosi 15557,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11667,75zł.  Rękojma wynosi: 1556,00zł.
Dla w/w nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księge wieczystą o numerze KW SU1S/00026804/7
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 07-01-2016r.: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 
Termin oglądania nieruchomości: 07-01-2016r. o godz. 10.00.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski (tel. (087) 566-21-45) ogłasza, że: dnia 08-01-2016r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do Łukasza Józefa Balcera stanowiąca:

1) nieruchomość gruntowa zabudowana: dom jednorodzinny - ,, Dworek'' - ,,Ogród Bajek", Kaletnik 81, gm. Szypliszki, działka nr 175, 176, 177 o łącznej pow. 2,0713ha, dom o pow. użytkowej 190,62m2, budynek wybudowany w 1935r., remontowany, parterowy, z niewielką piwnicą oraz poddasze do zaadaptowania (poddasze - 136,10m2 pow. użytkowej). W piwnicy kotłownia, sauna. Sala kominkowa na parterze. Bogata, mała architektura stanowiąca wyposażenie Ogrodu Bajek. Budynek gospodarczy o pow. 63,72m2. Nieruchomość malowniczo położona przy rzece Wiatrołuża, na skraju lasu. 

Suma oszacowania wynosi 817266,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 612949,50zł.  Rękojma wynosi: 81727,00zł.

 

2) nieruchomość gruntowa niezabudowana (w kształcie trójkąta) o pow. 1175m2, działka nr 178, Kaletnik, gm. Szypliszki. Położona na przeciwko wjazdu do "Ogrodu Bajek".

Suma oszacowania wynosi 15557,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11667,75zł.  Rękojma wynosi: 1556,00zł.

Dla w/w nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księge wieczystą o numerze KW SU1S/00026804/7

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 07-01-2016r.: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 

Termin oglądania nieruchomości: 07-01-2016r. o godz. 10.00.  


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Nieruchomości gruntowe rolne na terenie gm. Przerośl i Filipów wieś Czostków


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski (tel. (087) 566-21-45) ogłasza, że: dnia 11-12-2015r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należąca do Mariana Szulińskiego tj.
1) nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana o pow. 0,8371ha, działka nr 1730 położona we wsi Przerośl, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00013086/3.
Od Przerośli 1 km w kierunku Stare Motule, następnie 170m drogą nieutwardzoną (umowną).
Suma oszacowania wynosi 10608,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7956,00zł. Rękojma wynosi 1061,00zł

2) nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana o pow. 2,5588ha, działka nr 7/3 położona w gminie Filipów, wieś Czostków, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00020996/7.
Dojazd drogą asfaltową z Filipowa do Przerośli, następnie 300m drogą żwirową. Do Jeziora Krzywólka 300m.
Suma oszacowania wynosi 37763,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 28322,25zł. Rękojma wynosi 3777,00zł

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 10-12-2015r..:
PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Mieszkanie o pow. 72,53m2 (1/2 udziału), ul. Kowalskiego 5/32, Suwałki


 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski (tel. (087) 566-21-45) ogłasza, że: dnia 11-12-2015r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 udziału nieruchomości tj. lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o pow. 72,53m2 składający się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i piwnicy wraz z udziałem 134/10000 części wspólnej budynku, gruntu objętej nr KWSU1S/00056908/5 położony przy ul. Kowalskiego 5/32 w Suwałkach, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SU1S/00057240/1 należąca do Aleksandra Kraśko. 
Suma oszacowania wynosi 91 050,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 68 287,50zł.
Suma oszacowania 100% udziału to 182100,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 9 105,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 10-12-2015r. PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.
Termin oglądania nieruchomości 09-12-2015r. o godz. 09:00 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski (tel. (087) 566-21-45) ogłasza, że: dnia 11-12-2015r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 udziału nieruchomości tj. lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o pow. 72,53m2 składający się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i piwnicy wraz z udziałem 134/10000 części wspólnej budynku, gruntu objętej nr KWSU1S/00056908/5 położony przy ul. Kowalskiego 5/32 w Suwałkach, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SU1S/00057240/1 należąca do Aleksandra Kraśko. 

 

Suma oszacowania wynosi 91 050,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 68 287,50zł.

Suma oszacowania 100% udziału to 182100,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 9 105,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 10-12-2015r. PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.

Termin oglądania nieruchomości 09-12-2015r. o godz. 09:00 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.