Licytacje

Dom w zabudowie szeregowej pow. 96,70m2, Gawrych Ruda na jeziorem Wigry


 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW SU1S/00055844/1
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-01-2017r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńska 30, odbędzie się druga licytacja nieruchomości zabudowanej: dom w zabudowie szeregowej (skrajny), pow. zabudowy 96,70m2, budynek gospodarczy (8,50m2), działka nr 33/64, pow. 543m2, Gawrych Ruda 83c 16-400 Suwałki, dla której Wydział Ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00055844/1 należącej do: Marii Bieluch. 
(Nieruchomość obciążona umową dzierżawy - z możliwością wypowiedzenia). 
Suma oszacowania wynosi 372800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 248533,33zł. 
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 37280,00zł Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 12-01-2017r.: PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  
Termin oglądania nieruchomości: 11-01-2017r. o godz. 10:00.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SU1S/00055844/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-01-2017r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńska 30, odbędzie się druga licytacja nieruchomości zabudowanej: dom w zabudowie szeregowej (skrajny), pow. zabudowy 96,70m2, budynek gospodarczy (8,50m2), działka nr 33/64, pow. 543m2, Gawrych Ruda 83c 16-400 Suwałki, dla której Wydział Ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00055844/1 należącej do: Marii Bieluch. 

(Nieruchomość obciążona umową dzierżawy - z możliwością wypowiedzenia). 

 

Suma oszacowania wynosi 372800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 248533,33zł. 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 37280,00zł Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 12-01-2017r.: PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  

 

Termin oglądania nieruchomości: 11-01-2017r. o godz. 10:00.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

 

Lokal mieszkalny o pow. 58,06m2, ul. Chopina 4/1 Suwałki


 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski (tel. (087) 566-21-45) ogłasza, że: dnia 13-01-2017r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńska 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należąca do Teresy Chmielewskiej tj. lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o pow. 58,06m2 usytuowany na parterze w 4 - piętrowej części budynku, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju i piwnicy o pow. 7,24m2 wraz z udziałem związanym z własnością lokalu w wielkości 6530/508422 o nr KW SU1S/00051245/4 położony przy ul. Chopina 4/1 w Suwałkach, dla którego Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą nr KW SU1S/00060488/5. 
Suma oszacowania wynosi 181 317,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    135 987,75zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 18132,00zł Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 12-01-2017r.: PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  
Termin oglądania nieruchomości: 11-01-2017r. o godz. 09:00
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski (tel. (087) 566-21-45) ogłasza, że: dnia 13-01-2017r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńska 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należąca do Teresy Chmielewskiej tj. lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o pow. 58,06m2 usytuowany na parterze w 4 - piętrowej części budynku, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju i piwnicy o pow. 7,24m2 wraz z udziałem związanym z własnością lokalu w wielkości 6530/508422 o nr KW SU1S/00051245/4 położony przy ul. Chopina 4/1 w Suwałkach, dla którego Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą nr KW SU1S/00060488/5. 

 

Suma oszacowania wynosi 181 317,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 135 987,75zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 18132,00zł Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 12-01-2017r.: PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  

 

Termin oglądania nieruchomości: 11-01-2017r. o godz. 09:00

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Lokal mieszkalny o pow. 54,40m2, ul. Buczka 185/11, Suwałki


 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW SU1S/00028758/3
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-12-2016r. o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o pow. 54,40 m2, znajdujący się na parterze i składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz piwnicy wraz z udziałem wynoszącym 1/75 we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego terenu objętego księgą wieczystą nr KWSUS1/00028178/3 położony przy ul. Buczka 185/11 w Suwałkach, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą nr KW SU1S/00028758/3 należący do Adama Alboszty. 
Mieszkanie posiada samodzielne wejście od szczytu. 
Suma oszacowania wynosi 125 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 94 350,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 12580,00zł Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 08-12-2016r.:  PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 
Termin oglądania nieruchomości: 07-12-2016r. o godz. 09:00. 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SU1S/00028758/3


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-12-2016r. o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o pow. 54,40 m2, znajdujący się na parterze i składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz piwnicy wraz z udziałem wynoszącym 1/75 we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego terenu objętego księgą wieczystą nr KWSUS1/00028178/3 położony przy ul. Buczka 185/11 w Suwałkach, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą nr KW SU1S/00028758/3 należący do Adama Alboszty. 

 

Mieszkanie posiada samodzielne wejście od szczytu. 

 

Suma oszacowania wynosi 125 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 94 350,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 12580,00zł Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 08-12-2016r.:  PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 

 

Termin oglądania nieruchomości: 07-12-2016r. o godz. 09:00. 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

 

Lokal mieszkalny (1/2 udziału) o pow. 72,53m2, ul. Kowalskiego 5/32 w Suwałkach


 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW SU1S/00057240/1
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-12-2016r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 udziału nieruchomości tj. lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o pow. 72,53m2 składający się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i piwnicy wraz z udziałem 134/10000 części wspólnej budynku, gruntu objętej nr KWSU1S/00056908/5 położony przy ul. Kowalskiego 5/32 w Suwałkach, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00057240/1 należąca do Aleksandra Kraśko. 
Suma oszacowania wynosi 91 050,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 68 287,50zł.
Suma oszacowania 100% udziału to 182100,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 9 105,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 08-12-2016r. PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.
Termin oglądania nieruchomości dnia 07-12-2016r. o godz. 09:30.    
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 30 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SU1S/00057240/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-12-2016r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 udziału nieruchomości tj. lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o pow. 72,53m2 składający się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i piwnicy wraz z udziałem 134/10000 części wspólnej budynku, gruntu objętej nr KWSU1S/00056908/5 położony przy ul. Kowalskiego 5/32 w Suwałkach, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00057240/1 należąca do Aleksandra Kraśko. 

 

Suma oszacowania wynosi 91 050,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 68 287,50zł.

Suma oszacowania 100% udziału to 182100,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 9 105,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 08-12-2016r. PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.

 

Termin oglądania nieruchomości dnia 07-12-2016r. o godz. 09:30.    

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 30 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Nieruchomość rolna zabudowana, Turówka Stara 1, gm. Suwałki


 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW SU1S/00014340/9
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-12-2016r. o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńska 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanych należących do Andrzeja Marczyka tj.  
1) nieruchomość rolna zabudowana: drewniany budynek mieszkalny (pow. użytkowa 98,85m2), budynek letniskowy, hydrofornia, wiata, budynek gospodarczy (440,55m2), budynek produkcyjny
(1173,38m2), budynek produkcyjny (725,62m2) -  działka nr 17/2, o powierzchni 3,53 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00014340/9.
Suma oszacowania wynosi 551562,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 413671,50zł. Rękojma wynosi: 55160,00zł
2) nieruchomość rolna zabudowana: murowany budynek mieszkalny w stanie surowym zamkniętym      (powierzchnia użytkowa 390,14m2) - działki nr 17/7, 17/6 o łącznej powierzchni 1,51 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00014340/9.
Suma oszacowania wynosi 363570,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 272677,50zł. Rękojma wynosi: 36360,00zł 
W/w nieruchomości są położone w miejscowości Turówka Stara 1 gm. Suwałki.  
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 08-12-2016r.: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 
Termin oglądania nieruchomości: 7-12-2016r. o godz.10.00.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SU1S/00014340/9

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-12-2016r. o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńska 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanych należących do Andrzeja Marczyka tj.  

1) nieruchomość rolna zabudowana: drewniany budynek mieszkalny (pow. użytkowa 98,85m2), budynek letniskowy, hydrofornia, wiata, budynek gospodarczy (440,55m2), budynek produkcyjny

(1173,38m2), budynek produkcyjny (725,62m2) -  działka nr 17/2, o powierzchni 3,53 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00014340/9.

Suma oszacowania wynosi 551562,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 413671,50zł. Rękojma wynosi: 55160,00zł

 

2) nieruchomość rolna zabudowana: murowany budynek mieszkalny w stanie surowym zamkniętym (powierzchnia użytkowa 390,14m2) - działki nr 17/7, 17/6 o łącznej powierzchni 1,51 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00014340/9.

Suma oszacowania wynosi 363570,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 272677,50zł. Rękojma wynosi: 36360,00zł 

 

W/w nieruchomości są położone w miejscowości Turówka Stara 1 gm. Suwałki.  

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 08-12-2016r.: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 

 

Termin oglądania nieruchomości: 7-12-2016r. o godz.10.00.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.