Licytacje

Pensjonat i ziemia rolna o pow. 4,6882ha nad Wigrami


 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski (tel. (087) 566-21-45) ogłasza, że: dnia 08-04-2016r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należących do: Tadeusza Bielucha i Marii Bieluch, stanowiących:
I ) Pensjonat o pow. 680,14m2, działka o pow. 0,1926ha, Gawrych Ruda 44B, nad Wigrami - 1199172,00zł 
II ) Ziemia rolna, działka o pow. 4,6882ha, Gawrych Ruda, nad Wigrami (przylega do Jeziora Okrągłe) - 361000,00zł
Każdą z w/w nieruchomości można nabyć w 2 udziałach: (łącznie 100% - każdy udział po 50%). 
1) pensjonat: nieruchomość gruntowa zabudowana (1/2 udziału należącego do Tadeusza Bielucha), Gawrych Ruda 44B, działka nr 30/37 o pow. 1926,00m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SU1S/00056557/9.
Suma oszacowania (1/2 udziału) wynosi 899379,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 599586,00zł.  Rękojma wynosi: 89940,00zł
2) pensjonat: nieruchomość gruntowa zabudowana (1/2 udziału należącego do Marii Bieluch), Gawrych Ruda 44B, działka nr 30/37 o pow. 1926,00m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SU1S/00056557/9.
Suma oszacowania (1/2 udziału) wynosi 899379,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 599586,00zł.  Rękojma wynosi: 89940,00zł
3) ziemia rolna: nieruchomość gruntowa niezabudowana (1/2 udziału należącego do Tadeusza Bielucha), Gawrych Ruda, działki nr 132/17, 132/9, 133/1 o pow. 4,6882ha dla którejWydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SU1S/00046509/5. 
Suma oszacowania (1/2 udziału) wynosi 270750,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 180500,00zł.  Rękojma wynosi: 27100,00zł
4) ziemia rolna: nieruchomość gruntowa niezabudowana (1/2 udziału należącego do Marii Bialuch), Gawrych Ruda, działki nr 132/17, 132/9, 133/1 o pow. 4,6882ha dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SU1S/00046509/5. 
Suma oszacowania (1/2 udziału) wynosi 270750,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 180500,00zł.  Rękojma wynosi: 27100,00zł
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 07-04-2016r. 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 
Termin oglądania nieruchomości: 31-03-2016r. o godz. 10:00
 06-04-2016r. o godz. 10:00. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski (tel. (087) 566-21-45) ogłasza, że: dnia 08-04-2016r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należących do: Tadeusza Bielucha i Marii Bieluch, stanowiących:

I) Pensjonat o pow. 680,14m2, działka o pow. 0,1926ha, Gawrych Ruda 44B, nad Wigrami - 1199172,00zł 

II) Ziemia rolna, działka o pow. 4,6882ha, Gawrych Ruda, nad Wigrami (przylega do Jeziora Okrągłe) - 361000,00zł

 

Każdą z w/w nieruchomości można nabyć w 2 udziałach: (łącznie 100% - każdy udział po 50%). 

 

1) pensjonat: nieruchomość gruntowa zabudowana (1/2 udziału należącego do Tadeusza Bielucha), Gawrych Ruda 44B, działka nr 30/37 o pow. 1926,00m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SU1S/00056557/9.

Suma oszacowania (1/2 udziału) wynosi 899379,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 599586,00zł.  Rękojma wynosi: 89940,00zł

2) pensjonat: nieruchomość gruntowa zabudowana (1/2 udziału należącego do Marii Bieluch), Gawrych Ruda 44B, działka nr 30/37 o pow. 1926,00m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SU1S/00056557/9.

Suma oszacowania (1/2 udziału) wynosi 899379,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 599586,00zł.  Rękojma wynosi: 89940,00zł

3) ziemia rolna: nieruchomość gruntowa niezabudowana (1/2 udziału należącego do Tadeusza Bielucha), Gawrych Ruda, działki nr 132/17, 132/9, 133/1 o pow. 4,6882ha dla którejWydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SU1S/00046509/5. 

Suma oszacowania (1/2 udziału) wynosi 270750,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 180500,00zł.  Rękojma wynosi: 27100,00zł

4) ziemia rolna: nieruchomość gruntowa niezabudowana (1/2 udziału należącego do Marii Bialuch), Gawrych Ruda, działki nr 132/17, 132/9, 133/1 o pow. 4,6882ha dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SU1S/00046509/5. 

Suma oszacowania (1/2 udziału) wynosi 270750,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 180500,00zł.  Rękojma wynosi: 27100,00zł

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 07-04-2016r. 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 

 

Termin oglądania nieruchomości: 31-03-2016r. o godz. 10:00

06-04-2016r. o godz. 10:00. 

 

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

Dom - "Dworek", Kaletnik. gm. Szypliszki


 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski (tel. (087) 566-21-45) ogłasza, że: dnia 08-04-2016r. o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do Łukasza Józefa Balcera stanowiąca:
1) nieruchomość gruntowa zabudowana: dom jednorodzinny typu "Dworek'', Kaletnik 81, gm. Szypliszki, działka nr 175, 176, 177 o łącznej pow. 2,0713ha. (Pod w/w adresem: edukacyjno-przyrodniczy dziecięcy plac zabaw). Dom o pow. użytkowej 190,62m2, budynek wybudowany w 1935r., remontowany, parterowy, z niewielką piwnicą oraz poddasze do zaadaptowania (poddasze - 136,10m2 pow. użytkowej). W piwnicy kotłownia, sauna. Sala kominkowa na parterze. Budynek gospodarczy o pow. 63,72m2. Nieruchomość malowniczo położona przy rzece Wiatrołuża, na skraju lasu. 
Suma oszacowania wynosi 817266,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 544844,00zł.  Rękojma wynosi: 81727,00zł.
2) nieruchomość gruntowa niezabudowana (w kształcie trójkąta) o pow. 1175m2, działka nr 178, Kaletnik, gm. Szypliszki. Położona na przeciwko wjazdu do nieruchomości opisanej powyżej.
Suma oszacowania wynosi 15557,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 10371,33zł.  Rękojma wynosi: 1556,00zł.
Dla w/w nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księge wieczystą o numerze KW SU1S/00026804/7
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 07-04-2016r.: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 
Termin oglądania nieruchomości: 06-04-2016r. o godz. 12:00.  

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski (tel. (087) 566-21-45) ogłasza, że: dnia 08-04-2016r. o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do Łukasza Józefa Balcera stanowiąca:

1) nieruchomość gruntowa zabudowana: dom jednorodzinny typu "Dworek'', Kaletnik 81, gm. Szypliszki, działka nr 175, 176, 177 o łącznej pow. 2,0713ha. (Pod w/w adresem: edukacyjno-przyrodniczy dziecięcy plac zabaw). Dom o pow. użytkowej 190,62m2, budynek wybudowany w 1935r., remontowany, parterowy, z niewielką piwnicą oraz poddasze do zaadaptowania (poddasze - 136,10m2 pow. użytkowej). W piwnicy kotłownia, sauna. Sala kominkowa na parterze. Budynek gospodarczy o pow. 63,72m2. Nieruchomość malowniczo położona przy rzece Wiatrołuża, na skraju lasu. 

Suma oszacowania wynosi 817266,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 544844,00zł.  Rękojma wynosi: 81727,00zł.

 

2) nieruchomość gruntowa niezabudowana (w kształcie trójkąta) o pow. 1175m2, działka nr 178, Kaletnik, gm. Szypliszki. Położona na przeciwko wjazdu do nieruchomości opisanej powyżej.

Suma oszacowania wynosi 15557,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 10371,33zł.  Rękojma wynosi: 1556,00zł.

Dla w/w nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księge wieczystą o numerze KW SU1S/00026804/7

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 07-04-2016r.: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 

 

Termin oglądania nieruchomości: 06-04-2016r. o godz. 12:00.  

 

Mieszkanie (1/2 udziału) o pow. 72,53m2 ul. Kowalskiego 5/32, S-ki


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-02-2016r. o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 udziału nieruchomości tj. lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o pow. 72,53m2 składający się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i piwnicy wraz z udziałem 134/10000 części wspólnej budynku, gruntu objętej nr KWSU1S/00056908/5 położony przy ul. Kowalskiego 5/32 w Suwałkach, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SU1S/00057240/1 należąca do Aleksandra Kraśko. 
Suma oszacowania wynosi 91 050,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 60700,00zł.
Suma oszacowania 100% udziału to 182100,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 9 105,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia --2016r. PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.
Termin oglądania nieruchomości 10-02-2016r. o godz. 09:00. 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-02-2016r. o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się druga licytacja 1/2 udziału nieruchomości tj. lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o pow. 72,53m2 składający się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i piwnicy wraz z udziałem 134/10000 części wspólnej budynku, gruntu objętej nr KWSU1S/00056908/5 położony przy ul. Kowalskiego 5/32 w Suwałkach, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SU1S/00057240/1 należąca do Aleksandra Kraśko. 

 

Suma oszacowania wynosi 91 050,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 60700,00zł.

Suma oszacowania 100% udziału to 182100,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj.

9 105,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 11-02-2016r. PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.

 

Termin oglądania nieruchomości 10-02-2016r. o godz. 09:00. 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.