Licytacje

3 mieszkania, Płociczno Tartak 7, gm. Suwałki


 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-03-2019r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej  do Anny Góral tj.
nieruchomość lokalowa - jedna kondygnacja (parter) w budynku mieszkalnym położonym we wsi Płociczno - Tartak 7, gmina Suwałki. W okolicy Jezioro Wigry. Nieruchomość składa sie z 3 mieszkań:
1) Płociczno Tartak 7/1 (o pow. 59,10 m2: pokój, kuchnia, łazienka, składówka i piwnica o pow. 7,60 m2; właściciel ma prawo korzystania z działek nr: 363/55/3 o pow. 1252 m2, 363/55/4 o pow. 61 m2 oraz posiada udział 306/1000 obejmującym nieruchomość wspólną, tj. działki o nr: 363/55/5, 363/55/6 o łącznej powierzchni 439 m2 oraz udział 306/1000 w częściach wspólnych budynku. Działki objęte są KW SU1S/00049376/4) - KW lokalu: SU1S/00049550/8 (nieruchomość obciążona ograniczonym prawem rzeczowym - odpłatna służebność mieszkania i piwnicy na rzecz osoby urodzonej w 1945r.) (suma oszacowania - 93823zł, prawo służebności osobistej - 43924zł);
2) Płociczno - Tartak 7/2 (o pow.  47,70 m2: 2 pokoje, kuchnia, łazienka i piwnica o pow. 3,60 m2; właściciel ma prawo korzystania z działek jak wyżej; jego udział w nieruchomości wspólnej to   241/1000) - KW lokalu: SU1S/00049859/4 (suma oszacowania - 73893zł), (mieszkanie nie jest zamieszkałe); 
3) Płociczno - Tartak 7/3 (o pow. 24,00 m2: 1 pokój, kuchnia i piwnica o pow. 3,40 m2; wlaściciel ma prawo korzystania z działek jak wyżej; jego udział w nieruchomości wspólnej to 125/1000) - KW lokalu: SU1S/00049858/7 (suma oszacowania - 38326 zł) (mieszkanie nie jest zamieszkałe).
W budynku łącznie znajdują sie 4 lokale (3 na parterze i 1 na poddaszu). Lokale na parterze posiadają łączną powierzchnię 130,80 m2. Suma ich udziału to 672/1000. Działka gruntu przed podziałem to 363/55 - pow.2559 m2. Łączna pow. wszystkich 4 lokali w budynku to 196,30 m2. Mieszkania do generalnego remontu. Na działce  usytuowane są 2 budynki gospodarcze w złym stanie technicznym. 
Łączna suma oszacowania w/w 3 nieruchomości wynosi 162118,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 108078,66zł. Rękojma wynosi: 16212,00zł
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 06-03-2019r.: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 
Termin oglądania nieruchomości:  06-03-2019r. o godz. 09:00   
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-03-2019r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej  do Anny Góral tj.

nieruchomość lokalowa - jedna kondygnacja (parter) w budynku mieszkalnym położonym we wsi Płociczno - Tartak 7, gmina Suwałki. W okolicy Jezioro Wigry. Nieruchomość składa sie z 3 mieszkań:

1) Płociczno Tartak 7/1 (o pow. 59,10 m2: pokój, kuchnia, łazienka, składówka i piwnica o pow. 7,60 m2; właściciel ma prawo korzystania z działek nr: 363/55/3 o pow. 1252 m2, 363/55/4 o pow. 61 m2 oraz posiada udział 306/1000 obejmującym nieruchomość wspólną, tj. działki o nr: 363/55/5, 363/55/6 o łącznej powierzchni 439 m2 oraz udział 306/1000 w częściach wspólnych budynku. Działki objęte są KW SU1S/00049376/4) - KW lokalu: SU1S/00049550/8 (nieruchomość obciążona ograniczonym prawem rzeczowym - odpłatna służebność mieszkania i piwnicy na rzecz osoby urodzonej w 1945r.) (suma oszacowania - 93823zł, prawo służebności osobistej - 43924zł);

2) Płociczno - Tartak 7/2 (o pow.  47,70 m2: 2 pokoje, kuchnia, łazienka i piwnica o pow. 3,60 m2; właściciel ma prawo korzystania z działek jak wyżej; jego udział w nieruchomości wspólnej to   241/1000) - KW lokalu: SU1S/00049859/4 (suma oszacowania - 73893zł), (mieszkanie nie jest zamieszkałe); 

3) Płociczno - Tartak 7/3 (o pow. 24,00 m2: 1 pokój, kuchnia i piwnica o pow. 3,40 m2; wlaściciel ma prawo korzystania z działek jak wyżej; jego udział w nieruchomości wspólnej to 125/1000) - KW lokalu: SU1S/00049858/7 (suma oszacowania - 38326 zł) (mieszkanie nie jest zamieszkałe).

W budynku łącznie znajdują sie 4 lokale (3 na parterze i 1 na poddaszu). Lokale na parterze posiadają łączną powierzchnię 130,80 m2. Suma ich udziału to 672/1000. Działka gruntu przed podziałem to 363/55 - pow.2559 m2. Łączna pow. wszystkich 4 lokali w budynku to 196,30 m2. Mieszkania do generalnego remontu. Na działce  usytuowane są 2 budynki gospodarcze w złym stanie technicznym. 

Łączna suma oszacowania w/w 3 nieruchomości wynosi 162118,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 108078,66zł. Rękojma wynosi: 16212,00zł

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 06-03-2019r.: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 

Termin oglądania nieruchomości:  06-03-2019r. o godz. 09:00   

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Ciągnik siodłowy MAN TGA 480


 

 OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  15-02-2019r. o godz. 13:00 pod adresem: SMOGORZEWO WŁOŚCIAŃSKIE 30A, 06-120 WINNICA, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego druga licytacja ruchomości: 
___________________________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania
___________________________________________________________________________________________________________________
1. CIĄGNIK SIODŁOWY MAN TGA 480 1 [szt.] 15 000,00  **) 7 500,00
nr rej. WPU 23595, rok produkcji 2002r.
VIN WMAH05222311361888, kolor szary, 
uszkodzona elektryka - wiązka od skrzyni 
do kasety sterującej, brak zderzaka z przodu 
i 2 reflektów, uszkodzona skrzynia biegów, 
uszkodzony silnik, brak akumulatorów.  ___________________________________________________________________________________________________________________
Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi jedną drugą sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: 
PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
 Komornik Sądowy
 Tomasz Zakrzewski
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
*) cena za sztukę 

 OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  15-02-2019r. o godz. 13:00 pod adresem: SMOGORZEWO WŁOŚCIAŃSKIE 30A, 06-120 WINNICA, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego druga licytacja ruchomości: 

___________________________________________________________________________________________________________________

Lp. Nazwa ruchomości        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania

___________________________________________________________________________________________________________________

1. CIĄGNIK SIODŁOWY MAN TGA 480 1 [szt.] 15 000,00  **) 7 500,00

nr rej. WPU 23595, rok produkcji 2002r.

VIN WMAH05222311361888, kolor szary, 

uszkodzona elektryka - wiązka od skrzyni 

do kasety sterującej, brak zderzaka z przodu 

i 2 reflektorów, uszkodzona skrzynia biegów, 

uszkodzony silnik, brak akumulatorów.  ___________________________________________________________________________________________________________________

 

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi jedną drugą sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: 

PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

*) cena za sztukę