Licytacje

Działka niezabudowana o pow. 0,2660ha w Przerośli


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SU1S/00047165/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-05-2015r. o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej. Działka niezabudowana w sąsiedztwie zabudowań o pow. 0,2660ha, nr geodezyjny 277, położona w Przerośli, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą nr KW SU1S/00047165/8, należącej do Adama Orłowskiego. 
Działka znajduje się pomiędzy ul. Batorego, a ul. Ks. Kamińskiego.

Suma oszacowania wynosi 32 505,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 378,75zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3251,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 12-05-2015r. PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Mieszkanie o pow. 56,50m2, ul. Emilii Plater 35/25, Suwałki


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SU1S/00031235/5Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-05-2015r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej. Mieszkanie składające się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, piwnicy o pow. 56,50m2, IV piętro wraz z udziałem w wysokości 519/10000 części wspólnej budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu objętej KW 00029179/7 położonej w Suwałkach, ul. Emilii Plater 35/25, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą nr KW SU1S/00031235/5 należącej do: Krzysztofa Gorlo.

Suma oszacowania wynosi 168 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 126 300,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 16840,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 12-05-2015r. PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569.

Termin oglądania nieruchomości: 11-05-2015r. o godz. 09:00.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. 61,97m2, ul. 1-go Maja 22, Raczki


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SU1S/00014079/8Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-05-2015r. o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się druga licytacja nieruchomości guntowej zabudowanej: budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej 61,97m2, budynek gospodarczy o pow. użytkowej 9,07m2, działka nr 611/1 o pow. 0,0206ha położonej przy ul. 1 -go Maja 22, Raczki, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą nr KW SU1S/00014079/8 należący do Sadorskiej Ewy.

Suma oszacowania wynosi 103 420,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 68 946,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 10342,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 12-05-2015r.:
PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569

Termin oględzin nieruchomości: 11-05-2015r. o godz. 10:00.Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość gruntowa ze złożami kruszywa naturalnego pow. 4,4419ha, Sobolewo gm. SuwałkiOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski (tel. (087) 566-21-45) ogłasza, że: dnia 13-05-2015r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej ze złożami kruszywa naturalnego o pow. 4,4419ha, działki nr 40/1, 40/2 położonej Sobolewo gm. Suwałki dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą nr KW SU1S/00026067/8 należącej do Andrzeja Zygmunta Kamińskiego.

Suma oszacowania wynosi 480 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 320 133,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 48020,000zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 12-05-2015r. PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Dom mieszkalny pow. 69,90m2, Dowspuda 28 gm. Raczki


OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski (tel. (087) 566-21-45) ogłasza, że: 13-05-2015r. o godz. 12:45 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należących do Piotra Jana Zalewskiego:
nieruchomość rolna zabudowana: dom mieszkalny (pow. 69,90m2), budynki gospodarcze, działka nr 63, o pow. 0,6891ha, Dowspuda 28 gm. Raczki, (nieruchomość obciążona służebnością mieszkania), dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą nr KW SU1S/00023080/4.

Suma oszacowania wynosi 111 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 74 400,00zł. Rękojma wynosi: 11200,00zł

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 12-05-2015r. PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569.
Termin oglądania nieruchomości: 11-05-2015r. o godz. 10:30.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.