Licytacje

Nieruchomości gruntowe rolne na terenie gm. Przerośl i Filipów wieś Czostków


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski (tel. (087) 566-21-45) ogłasza, że: dnia 11-12-2015r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należąca do Mariana Szulińskiego tj.
1) nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana o pow. 0,8371ha, działka nr 1730 położona we wsi Przerośl, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00013086/3.
Od Przerośli 1 km w kierunku Stare Motule, następnie 170m drogą nieutwardzoną (umowną).
Suma oszacowania wynosi 10608,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7956,00zł. Rękojma wynosi 1061,00zł

2) nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana o pow. 2,5588ha, działka nr 7/3 położona w gminie Filipów, wieś Czostków, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00020996/7.
Dojazd drogą asfaltową z Filipowa do Przerośli, następnie 300m drogą żwirową. Do Jeziora Krzywólka 300m.
Suma oszacowania wynosi 37763,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 28322,25zł. Rękojma wynosi 3777,00zł

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 10-12-2015r..:
PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Fiat Ducato 2.5D


OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  06-11-2015r. o godz. 10:00  w lokalu:
16-411 Szypliszki, ul. Lipowa 23
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 ________________________________________________________________________________________________
Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania
_________________________________________________________________________________________________

1.    SAMOCHÓD CIĘŻAROWY FIAT DUCATO 2.5 D
rok prod. 1990 KOLOR: BIAŁY,nr rej. BSUV583,     1 [szt.]     1 000,00  **)    750,00

VIN ZFA29000000043642,niesprawny,

od około roku nieużywany
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji:
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  


UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Asesor Komorniczy                                                                             Komornik Sądowy
   Anna Arasimowicz                                                                               Tomasz Zakrzewski

Działka niezabudowana o pow. 0,2660ha w Przerośli


OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski (tel. (087) 566-21-45) ogłasza, że: dnia 23-10-2015r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej. Działka niezabudowana w sąsiedztwie zabudowań o pow. 0,2660ha, nr geodezyjny 277, położona w Przerośli, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą nr KW SU1S/00047165/8, należącej do Adama Orłowskiego.
Działka znajduje się pomiędzy ul. Batorego, a ul. Ks. Kamińskiego.

Suma oszacowania wynosi 32 505,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 378,75zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3251,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 22-10-2015r. PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.