Licytacje

DOM MIESZKALNY o pow. 251 m2, ul. Chopina 20A Suwałki


 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW SU1S/00020980/2
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-06-2017r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się druga licytacja nieruchomości zabudowanej, grunt oddany w użytkowanie wieczyste, budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 251 m2, działka nr 23775 o powierzchni 831m2, położonej przy ul.Chopina 20A w Suwałkach, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00020980/2 należącego do: Marka i Doroty Bogdanowicz. 
 
Suma oszacowania wynosi 296269,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 197512,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 29627,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 08-06-2017r. PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  
Termin oglądania nieruchomości: 07-06-2017r. o godz. 09:00.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW SU1S/00020980/2

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-06-2017r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się druga licytacja nieruchomości zabudowanej, grunt oddany w użytkowanie wieczyste, budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 251 m2, działka nr 23775 o powierzchni 831m2, położonej przy ul.Chopina 20A w Suwałkach, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00020980/2 należącego do: Marka i Doroty Bogdanowicz. 

 

Suma oszacowania wynosi 296269,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 197512,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 29627,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 08-06-2017r. PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  

 

Termin oglądania nieruchomości: 07-06-2017r. o godz. 09:00.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

DZIAŁKI BUDOWLANE (położone pomiędzy ulicą Buczka, a Leśną w Suwałkach).


 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW SU1S/00014418/7
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia 09-06-2017r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńska 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do: Krzysztofa Łapińskiego. DZIAŁKI BUDOWLANE (położone pomiędzy ulicą Buczka, a Leśną w Suwałkach). 
1) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,1017ha, działki nr 32634/2, 32638/6.  
Suma oszacowania wynosi 99595,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  74696,25zł.  Rękojma wynosi: 9960,00zł
2) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,1020ha, działka nr 32638/7.
Suma oszacowania wynosi 99889,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  74916,75zł.  Rękojma wynosi:9990,00zł
3) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,1134ha, działka nr 32638/8. 
Suma oszacowania wynosi 111053,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 83289,75zł.  Rękojma wynosi:11110,00zł
4) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,1227ha, działki nr 32634/4, 32638/10. 
Suma oszacowania wynosi 96528,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 72396,00zł.  Rękojma wynosi: 9660,00zł
5) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,1307ha, działka nr 32638/11. 
Suma oszacowania wynosi 102822,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 77116,50zł.  Rękojma wynosi: 10290,00zł
6) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,1196ha, działki nr 32634/5, 32635, 32637/1, 32638/12, 32638/13.
Suma oszacowania wynosi 94089,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 70566,75zł.  Rękojma wynosi: 9410,00zł
7) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,1353ha, działka nr 32638/14. 
Suma oszacowania wynosi 106441,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 79830,75zł.  Rękojma wynosi: 10650,00zł
8) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,1051ha, działki nr 32638/16, 32638/17. 
Suma oszacowania wynosi 82682,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 62011,50zł.  Rękojma wynosi: 8270,00zł
9) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,0808ha, działki nr 32638/18, 32638/19. 
Suma oszacowania wynosi 67500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 50625,00zł.  Rękojma wynosi: 6750,00zł
10) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,0423ha, działka nr 32638/21. 
Suma oszacowania wynosi 31264,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 23448,00zł.  Rękojma wynosi: 3130,00zł
11) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,0082ha, działka nr 32638/22. 
Suma oszacowania wynosi 6061,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4545,75zł.  Rękojma wynosi: 610,00zł
Dla przedmiotowej nieruchomości jest urządzona księga wieczysta dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą nr KW SU1S/00014418/7.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 08-06-2017r.: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SU1S/00014418/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia 09-06-2017r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńska 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do: Krzysztofa Łapińskiego. DZIAŁKI BUDOWLANE (położone pomiędzy ulicą Buczka, a Leśną w Suwałkach). 

 Numer działki przed podziałem to m.in. 32638/4. 

 

1) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,1017ha, działki nr 32634/2, 32638/6.  

Suma oszacowania wynosi 99595,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  74696,25zł.  Rękojma wynosi: 9960,00zł

 

2) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,1020ha, działka nr 32638/7.

Suma oszacowania wynosi 99889,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  74916,75zł.  Rękojma wynosi:9990,00zł

 

3) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,1134ha, działka nr 32638/8. 

Suma oszacowania wynosi 111053,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 83289,75zł.  Rękojma wynosi:11110,00zł

 

4) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,1227ha, działki nr 32634/4, 32638/10. 

Suma oszacowania wynosi 96528,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 72396,00zł.  Rękojma wynosi: 9660,00zł

 

5) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,1307ha, działka nr 32638/11. 

Suma oszacowania wynosi 102822,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 77116,50zł.  Rękojma wynosi: 10290,00zł

 

6) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,1196ha, działki nr 32634/5, 32635, 32637/1, 32638/12, 32638/13.

Suma oszacowania wynosi 94089,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 70566,75zł.  Rękojma wynosi: 9410,00zł

 

7) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,1353ha, działka nr 32638/14. 

Suma oszacowania wynosi 106441,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 79830,75zł.  Rękojma wynosi: 10650,00zł

 

8) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,1051ha, działki nr 32638/16, 32638/17. 

Suma oszacowania wynosi 82682,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 62011,50zł.  Rękojma wynosi: 8270,00zł

 

9) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,0808ha, działki nr 32638/18, 32638/19. 

Suma oszacowania wynosi 67500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 50625,00zł.  Rękojma wynosi: 6750,00zł

 

10) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,0423ha, działka nr 32638/21. 

Suma oszacowania wynosi 31264,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 23448,00zł.  Rękojma wynosi: 3130,00zł

 

11) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,0082ha, działka nr 32638/22. 

Suma oszacowania wynosi 6061,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4545,75zł.  Rękojma wynosi: 610,00zł

 

Dla przedmiotowej nieruchomości jest urządzona księga wieczysta dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą nr KW SU1S/00014418/7.

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 08-06-2017r.: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,2625 ha,ul. Majerskiego 32, Suwałki. Tereny produkcyjno - usługowe.


 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW SU1S/00069308/3
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  09-06-2017r. o godz. 9:45 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową niezabudowaną o pow. 0,2625 ha, działka nr 35180 położonej: ul. Majerskiego 32, Suwałki dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00069308/3 należącej  do: BUDBAUM Mosty i Drogi Sp. z o.o.
Suma oszacowania wynosi 244647,00 zł brutto (z podatkiem VAT) (198900,00 zł netto) zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 183485,25 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 24470,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 08-06-2017r. -          PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  
Nieruchomość znajduje się na terenach produkcyjno - usługowych. Działka ogrodzona, znajduje się u zbiegu ul. Majerskiego i ul. Pułkownika Adama Koca w Suwałkach.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SU1S/00069308/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  09-06-2017r. o godz. 9:45 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową niezabudowaną o pow. 0,2625 ha, działka nr 35180 położonej: ul. Majerskiego 32, Suwałki dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00069308/3 należącej  do: BUDBAUM Mosty i Drogi Sp. z o.o.

 

Suma oszacowania wynosi 244647,00 zł brutto (z podatkiem VAT) (198900,00 zł netto) zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 183485,25 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 24470,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 08-06-2017r. - PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  

 

Nieruchomość znajduje się na terenach produkcyjno - usługowych. Działka ogrodzona, znajduje się u zbiegu ul. Majerskiego i ul. Pułkownika Adama Koca w Suwałkach.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Działka z koncesją na wydobywanie kruszywa naturalnego. Powierzchnia 2,49ha, Kuków gm. Suwałk


 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-06-2017r. o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należących do dłużnika Krzysztofa Wasilewskiego tj:
1) grunty orne o pow. 2,49ha, działka nr 28/1, położonej: Kuków, gm. Suwałki,  dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00062293/5. 
Suma oszacowania wynosi 332856,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 249642,00zł. Rękojma wynosi: 33290,00zł
2) grunty orne o pow. 5,10ha, działka nr 28/2, położonej: Kuków, gm. Suwałki, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00064282/9,
Suma oszacowania wynosi 721262,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 540946,50zł. Rękojma wynosi: 72130,00zł
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 08-06-2017r.: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 
W/w nieruchomości są położone w miejscowości Kuków gm. Suwałki.  Obie działki objęte są koncesją wydobywania kruszywa naturalnego wydaną przez Marszałka Województwa DIS.III.7514-24/09 z dnia 21.07.2009r. Na sąsiedniej działce nr 29 wydobywane jest kruszywo.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charekterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-06-2017r. o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należących do dłużnika Krzysztofa Wasilewskiego tj:

1) grunty orne o pow. 2,49ha, działka nr 28/1, położonej: Kuków, gm. Suwałki,  dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00062293/5. 

Suma oszacowania wynosi 332856,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 249642,00zł. Rękojma wynosi: 33290,00zł

 

2) grunty orne o pow. 5,10ha, działka nr 28/2, położonej: Kuków, gm. Suwałki, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00064282/9,

Suma oszacowania wynosi 721262,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 540946,50zł. Rękojma wynosi: 72130,00zł

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 08-06-2017r.: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 

 

W/w nieruchomości są położone w miejscowości Kuków gm. Suwałki.  Obie działki objęte są koncesją wydobywania kruszywa naturalnego wydaną przez Marszałka Województwa DIS.III.7514-24/09 z dnia 21.07.2009r. Na sąsiedniej działce nr 29 wydobywane jest kruszywo.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charekterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Samochody i wyposażenie zakładu oponiarko- mechanicznegoOBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  24-05-2017r. o godz. 09:00  w lokalu: 16-400 Suwałki ul. Przemysłowa 2
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 ________________________________________________________________________________________________
Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania
_________________________________________________________________________________________________
1.    Fiat Ducato rok prod. 2000 nr rej. NOL 41TL
(umowa kupna z 14.02.2017)                              1 [szt.]     900,00  **)    675,00
VIN ZFA2300000 5942731

2.    Fiat Ducato rok prod. 2008 typ 250 nr rej. BSU
77RN, rok prod. 2008                                         1 [szt.]     10 000,00  **)    7 500,00
wg ośw.  dł. sprzedany kilka lat temu

3.    Przyczepa lekka Thule T1, nr rej. BSU 01FN, bez
stelażu i plandeki                                               1 [szt.]     500,00  **)    375,00

4.    Zestaw wypoczynkowy Żakard ( 10 elementów- kanapa,
fotel mały, fotel duży, kanapa mała, fotel mały     1 [szt.]     3 000,00  **)    2 250,00
 kanapa mała, 2 sofy i 2 małe sofy,
kolor czerwony, czerwono- czarny, ze skaji

5.    Meble biurowe ( biurko, stół, 4 krzesła, 1 fotel,
kolor ciemy, duża i mała komoda)     1 [szt.]     1 800,00  **)    1 350,00

6.    Zestaw mebli biurowych ( 2 biurka, 2 fotele,
pólka na segregatory)     1 [szt.]     800,00  **)    600,00

7.    Zestaw komputerowy - system Microsoft Windows
XP Edition, wersja 2002,dodatek Service Pack 3,      1 [szt.]     800,00  **)    600,00
 monitor LG L196WTQ-BFA

8.    Drukarka Lexmark szara typ 4512       1 [szt.]     400,00  **)    300,00

9.    Podnośnik typ TLT 235SBA rok prod. 2012 udzwig
3500 kg     3 [szt.]     5 000,00*)**)    3 750,00

10.    Podnośnik nr OJY-B3200ES rok prod. 2012 udzwig
3200     2 [szt.]     5 000,00*)**)    3 750,00
11.    Podnośnik Twin Bush Gmbh nr EE- 6255B, typ EE
TP 12011614 rok prod. 2012     1 [szt.]     6 500,00  **)    4 875,00

12.    Podnośnik EE-6255E, typ EETP12011618       1 [szt.]     6 500,00  **)    4 875,00

13.    Wyważarka EM93 CORCHI seria nr 5011045       1 [szt.]     1 800,00  **)    1 350,00

14.    Demontażownica do dużych kół data prod. 08.2012
TIR CHANGER- wg ośw. jest dzierżawiona     1 [szt.]     4 000,00  **)    3 000,00
    
15.    Baniak do zbierania zużytego oleju, czerwony,
samodzielne wykonanie     1 [szt.]     300,00  **)    225,00

16.    Maszyna do napełniania azotem kół HP-130A/LCD,
czerwona     1 [szt.]     2 000,00  **)    1 500,00

17.    Myjki Wulkan 300       4 [szt.]     6 000,00*)**)    4 500,00

18.    Demontażownica model T630ITF superautomatik, rok
prod. 08.2012 - wg ośw. dzierżawiona     1 [szt.]     4 500,00  **)    3 375,00
    
19.    Demontażownica mała model TECO 35 rok prod.
2007     2 [szt.]     3 000,00*)**)    2 250,00

20.    Wyważarka W65 kolor czerwony nr 91208003, rok
prod. 08.2012     1 [szt.]     8 000,00  **)    6 000,00

21.    Wyważarka W65 nr 912080002 kolor czerwony,  
  uszkodzona, moduł elektryczny popsuty     1 [szt.]     3 500,00  **)    2 625,00
    
22.    Wanna warsztatowa do sprawdzenia szczelności kół
 w automacie     2 [szt.]     2 000,00*)**)    1 500,00

23.    Urządzenie diagnostyczne(do geometrii, zbieżności)
WERTHER wydruk w 3D-komplet, w zestawie     1 [szt.]     1 800,00  **)    1 350,00
 klawiatura, ramiona, Munster 3d 9000,
monitor samsung model PS50C55OG1WXXH

24.    Stacja obsługi klimatyzatorów FR2002 WERTHER,
model FR2002.4     1 [szt.]     1 500,00  **)    1 125,00

25.    Stacja obsługi klimatyzatorów VIAKEN model X520,
nr 52015011     1 [szt.]     2 300,00  **)    1 725,00

26.    Wyważarka model W65 rok prod 2012 seria 91208001,
uszkodzony moduł elektryczny     1 [szt.]     3 500,00  **)    2 625,00

27.    Urządzenie diagnostyczne ( w zestawie
opragromowanie plus laptop-panasonic     1 [szt.]     6 000,00  **)    4 500,00
    CF18 86CYG-6 PQM J-MMRQM)

28.    Wyważarka SIMPESFAIP 100/230- wg ośw.
dzierżawiona     1 [szt.]     4 500,00  **)    3 375,00

29.    Wyciskarka do łożysk 50TON Pneumatic- wg ośw. nie
należy do dł.     1 [szt.]     2 000,00  **)    1 500,00

30.    Wirtarka stołowa Model ZS4116B- wg ośw. nie należy
do dł.     1 [szt.]     1 000,00  **)    750,00

31.    Sprężarka LT500 Metabo HP10 Profi 1210-11/500
W ITR0649296     1 [szt.]     4 000,00  **)    3 000,00

32.    Wytwornica Azotu Focus nr 637800142 rok prod.
07- 03     1 [szt.]     1 000,00  **)    750,00

33.    Sprężarka Montceaul.M 0060TS15BAR 300L PE 25.5BAR
nr PBY 98 03706, kolor niebieski     1 [szt.]     2 000,00  **)    1 500,00

34.    Sprężarka kolor szary P2700.11.03 nr 166989 rok
prod. 2008 EN 286-1     1 [szt.]     2 000,00  **)    1 500,00

35.    Zestaw komputerowy ( monitor + jednostka) monitor
HP 2310ti i komputer X10-60256,     2 [szt.]     400,00*)**)    300,00
 nr pod kodem kreskowym 00045-529-577-668

36.    Telewizor Sharp model LC-32SH 340E       2 [szt.]     500,00*)**)    375,00

37.    Zestaw komputerowy Samsung i jednostka LG       3 [szt.]     1 200,00*)**)    900,00

38.    Drukarka Konica Minolta model C 253 (drukarka,
skan)     1 [szt.]     2 500,00  **)    1 875,00

39.    Zestaw komputerowy ( 2 monitory + jedna jednostka),
system Windows 7, monitor Samsun     1 [szt.]     1 200,00  **)    900,00
i monitor emachines
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT. Komornik w

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji:
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  


UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Wyposażenie zakładu oponiarskiego


OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  24-05-2017r. o godz. 09:00  w lokalu:
16-400 Suwałki ul. Przemysłowa 2
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 ________________________________________________________________________________________________
Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania
_________________________________________________________________________________________________
1.    Fiat Ducato rok prod. 2000 nr rej. NOL 41TL
(umowa kupna z 14.02.2017)     1 [szt.]     900,00  **)    675,00
VIN ZFA2300000 5942731

2.    Fiat Ducato rok prod. 2008 typ 250 nr rej. BSU
77RN, rok prod. 2008     1 [szt.]     10 000,00  **)    7 500,00
wg ośw.  dł. sprzedany kilka lat temu

3.    Przyczepa lekka Thule T1, nr rej. BSU 01FN, bez
stelażu i plandeki     1 [szt.]     500,00  **)    375,00

4.    Zestaw wypoczynkowy Żakard ( 10 elementów- kanapa,
fotel mały, fotel duży, kanapa mała, fotel mały     1 [szt.]     3 000,00  **)    2 250,00
 kanapa mała, 2 sofy i 2 małe sofy,
kolor czerwony, czerwono- czarny, ze skaji

5.    Meble biurowe ( biurko, stół, 4 krzesła, 1 fotel,
kolor ciemy, duża i mała komoda)     1 [szt.]     1 800,00  **)    1 350,00

6.    Zestaw mebli biurowych ( 2 biurka, 2 fotele,
pólka na segregatory)     1 [szt.]     800,00  **)    600,00

7.    Zestaw komputerowy - system Microsoft Windows
XP Edition, wersja 2002,dodatek Service Pack 3,      1 [szt.]     800,00  **)    600,00
 monitor LG L196WTQ-BFA

8.    Drukarka Lexmark szara typ 4512       1 [szt.]     400,00  **)    300,00

9.    Podnośnik typ TLT 235SBA rok prod. 2012 udzwig
3500 kg     3 [szt.]     5 000,00*)**)    3 750,00

10.    Podnośnik nr OJY-B3200ES rok prod. 2012 udzwig
3200     2 [szt.]     5 000,00*)**)    3 750,00
11.    Podnośnik Twin Bush Gmbh nr EE- 6255B, typ EE
TP 12011614 rok prod. 2012     1 [szt.]     6 500,00  **)    4 875,00

12.    Podnośnik EE-6255E, typ EETP12011618       1 [szt.]     6 500,00  **)    4 875,00

13.    Wyważarka EM93 CORCHI seria nr 5011045       1 [szt.]     1 800,00  **)    1 350,00

14.    Demontażownica do dużych kół data prod. 08.2012
TIR CHANGER- wg ośw. jest dzierżawiona     1 [szt.]     4 000,00  **)    3 000,00
    
15.    Baniak do zbierania zużytego oleju, czerwony,
samodzielne wykonanie     1 [szt.]     300,00  **)    225,00

16.    Maszyna do napełniania azotem kół HP-130A/LCD,
czerwona     1 [szt.]     2 000,00  **)    1 500,00

17.    Myjki Wulkan 300       4 [szt.]     6 000,00*)**)    4 500,00

18.    Demontażownica model T630ITF superautomatik, rok
prod. 08.2012 - wg ośw. dzierżawiona     1 [szt.]     4 500,00  **)    3 375,00
    
19.    Demontażownica mała model TECO 35 rok prod.
2007     2 [szt.]     3 000,00*)**)    2 250,00

20.    Wyważarka W65 kolor czerwony nr 91208003, rok
prod. 08.2012     1 [szt.]     8 000,00  **)    6 000,00

21.    Wyważarka W65 nr 912080002 kolor czerwony,  
  uszkodzona, moduł elektryczny popsuty     1 [szt.]     3 500,00  **)    2 625,00
    
22.    Wanna warsztatowa do sprawdzenia szczelności kół
 w automacie     2 [szt.]     2 000,00*)**)    1 500,00

23.    Urządzenie diagnostyczne(do geometrii, zbieżności)
WERTHER wydruk w 3D-komplet, w zestawie     1 [szt.]     1 800,00  **)    1 350,00
 klawiatura, ramiona, Munster 3d 9000,
monitor samsung model PS50C55OG1WXXH

24.    Stacja obsługi klimatyzatorów FR2002 WERTHER,
model FR2002.4     1 [szt.]     1 500,00  **)    1 125,00

25.    Stacja obsługi klimatyzatorów VIAKEN model X520,
nr 52015011     1 [szt.]     2 300,00  **)    1 725,00

26.    Wyważarka model W65 rok prod 2012 seria 91208001,
uszkodzony moduł elektryczny     1 [szt.]     3 500,00  **)    2 625,00

27.    Urządzenie diagnostyczne ( w zestawie
opragromowanie plus laptop-panasonic     1 [szt.]     6 000,00  **)    4 500,00
    CF18 86CYG-6 PQM J-MMRQM)

28.    Wyważarka SIMPESFAIP 100/230- wg ośw.
dzierżawiona     1 [szt.]     4 500,00  **)    3 375,00

29.    Wyciskarka do łożysk 50TON Pneumatic- wg ośw. nie
należy do dł.     1 [szt.]     2 000,00  **)    1 500,00

30.    Wirtarka stołowa Model ZS4116B- wg ośw. nie należy
do dł.     1 [szt.]     1 000,00  **)    750,00

31.    Sprężarka LT500 Metabo HP10 Profi 1210-11/500
W ITR0649296     1 [szt.]     4 000,00  **)    3 000,00

32.    Wytwornica Azotu Focus nr 637800142 rok prod.
07- 03     1 [szt.]     1 000,00  **)    750,00

33.    Sprężarka Montceaul.M 0060TS15BAR 300L PE 25.5BAR
nr PBY 98 03706, kolor niebieski     1 [szt.]     2 000,00  **)    1 500,00

34.    Sprężarka kolor szary P2700.11.03 nr 166989 rok
prod. 2008 EN 286-1     1 [szt.]     2 000,00  **)    1 500,00

35.    Zestaw komputerowy ( monitor + jednostka) monitor
HP 2310ti i komputer X10-60256,     2 [szt.]     400,00*)**)    300,00
 nr pod kodem kreskowym 00045-529-577-668

36.    Telewizor Sharp model LC-32SH 340E       2 [szt.]     500,00*)**)    375,00

37.    Zestaw komputerowy Samsung i jednostka LG       3 [szt.]     1 200,00*)**)    900,00

38.    Drukarka Konica Minolta model C 253 (drukarka,
skan)     1 [szt.]     2 500,00  **)    1 875,00

39.    Zestaw komputerowy ( 2 monitory + jedna jednostka),
system Windows 7, monitor Samsun     1 [szt.]     1 200,00  **)    900,00
i monitor emachines
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT. Komornik w

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji:
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  


UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Dom mieszkalny, ul. Reymonta 29 w Suwałkach, DOSTĘP DO RZEKI CZARNA HAŃCZA.


 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW SU1S/00013179/2
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-05-2017r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńska 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej - dom mieszkalny o powierzchni użytkowej 60,06m2 oraz 2 budynkami gospodarczymi o łącznej powierzchni użytkowej 46,47m2. Działka nr 21891 o pow. 0,1791ha położona przy ul. Reymonta 29 w Suwałkach, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą nr KW SU1S/00013179/2 należącej do: Przemysława Urbanowicza. 
Dostęp do rzeki Czarna Hańcza. 
Suma oszacowania wynosi 166877,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 125157,75zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 16690,00zł Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 11-05-2017r.:  PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569. 
Termin oglądania nieruchomości: 10-05-2017r. o godz. 10:30. 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SU1S/00013179/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-05-2017r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńska 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej - dom mieszkalny o powierzchni użytkowej 60,06m2 oraz 2 budynkami gospodarczymi o łącznej powierzchni użytkowej 46,47m2. Działka nr 21891 o pow. 0,1791ha położona przy ul. Reymonta 29 w Suwałkach, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą nr KW SU1S/00013179/2 należącej do: Przemysława Urbanowicza. 

Dostęp do rzeki Czarna Hańcza. 

 

Suma oszacowania wynosi 166877,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 125157,75zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 16690,00zł Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 11-05-2017r.:  PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569. 

 

Termin oglądania nieruchomości: 10-05-2017r. o godz. 10:30. 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

 

MIESZKANIE o pow. 89,40m2, ul. Wojska Polskiego 25/6, S-ki


 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW SU1S/00054579/5
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-05-2017r. o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńska 30, odbędzie się pierwsza licytacja: lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, o pow. 89,40m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, komórki o pow. 10,20m2. Mieszkanie usytuowane jest na I piętrze wraz z udziałem związanym z własnością lokalu (grunt oraz części budynku) w wysokości 56/1000 o nr KW SU1S/00050208/6 położone przy ul. Wojska Polskiego 25/6, w Suwałkach, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SU1S/00054579/5 należącego  do: Małgorzaty Jankowskiej i Grzegorza Jankowskiego. 
Suma oszacowania wynosi 142 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 107175,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 14290,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 11-05-2017r. PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  
Termin oglądania nieruchomości: 10-05-2017r. o godz. 10:00. 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SU1S/00054579/5


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-05-2017r. o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńska 30, odbędzie się pierwsza licytacja: lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, o pow. 89,40m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, komórki o pow. 10,20m2. Mieszkanie usytuowane jest na I piętrze wraz z udziałem związanym z własnością lokalu (grunt oraz części budynku) w wysokości 56/1000 o nr KW SU1S/00050208/6 położone przy ul. Wojska Polskiego 25/6, w Suwałkach, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SU1S/00054579/5 należącego  do: Małgorzaty Jankowskiej i Grzegorza Jankowskiego. 

 

Suma oszacowania wynosi 142 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 107175,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 14290,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 11-05-2017r. PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  

 

Termin oglądania nieruchomości: 10-05-2017r. o godz. 10:00. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Jedna kondygnacja - cały parter domu. Trzy mieszkania o łącznej pow. 130,80m2, Płociczno-Tartak 7, gm. Suwałki. W okolicy jezioro Wigry.


 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-05-2017r. o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej  do Anny Góral tj.
nieruchomość lokalowa - jedna kondygnacja (parter) w budynku mieszkalnym położonym we wsi Płociczno - Tartak 7, gmina Suwałki. W okolicy Jezioro Wigry. Nieruchomość składa sie z 3 mieszkań:
1) Płociczno Tartak 7/1 (o pow. 59,10 m2: pokój, kuchnia, łazienka, składówka i piwnica o pow. 7,60 m2; właściciel ma prawo korzystania z działek nr: 363/55/3 o pow. 1252 m2, 363/55/4 o pow. 61 m2 oraz posiada udział 306/1000 obejmującym nieruchomość wspólną, tj. działki o nr: 363/55/5, 363/55/6 o łącznej powierzchni 439 m2 oraz udział 306/1000 w częściach wspólnych budynku. Działki objęte są KW SU1S/00049376/4) - KW lokalu: SU1S/00049550/8 (nieruchomość obciążona ograniczonym prawem rzeczowym - odpłatna służebność mieszkania i piwnicy na rzecz osoby urodzonej w 1945r.) (suma oszacowania - 93823zł, prawo służebności osobistej - 43924zł);
2) Płociczno - Tartak 7/2 (o pow.  47,70 m2: 2 pokoje, kuchnia, łazienka i piwnica o pow. 3,60 m2; właściciel ma prawo korzystania z działek jak wyżej; jego udział w nieruchomości wspólnej to   241/1000) - KW lokalu: SU1S/00049859/4 (suma oszacowania - 73893zł), (mieszkanie nie jest zamieszkałe); 
3) Płociczno - Tartak 7/3 (o pow. 24,00 m2: 1 pokój, kuchnia i piwnica o pow. 3,40 m2; wlaściciel ma prawo korzystania z działek jak wyżej; jego udział w nieruchomości wspólnej to 125/1000) - KW lokalu: SU1S/00049858/7 (suma oszacowania - 38326 zł) (mieszkanie nie jest zamieszkałe).
W budynku łącznie znajdują sie 4 lokale (3 na parterze i 1 na poddaszu). Lokale na parterze posiadają łączną powierzchnię 130,80 m2. Suma ich udziału to 672/1000. Działka gruntu przed podziałem to 363/55 - pow.2559 m2. Łączna pow. wszystkich 4 lokali w budynku to 196,30 m2. Mieszkania do generalnego remontu. Na działce  usytuowane są 2 budynki gospodarcze w złym stanie technicznym. 
Łączna suma oszacowania w/w 3 nieruchomości wynosi 162118,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 121588,50zł. Rękojma wynosi: 16220,00zł
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 11-05-2017r.: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 
Termin oglądania nieruchomości: 10-05-2017r. o godz. 9:00.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-05-2017r. o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej  do Anny Góral tj.

nieruchomość lokalowa - jedna kondygnacja (parter) w budynku mieszkalnym położonym we wsi Płociczno - Tartak 7, gmina Suwałki. W okolicy Jezioro Wigry. Nieruchomość składa sie z 3 mieszkań:

1) Płociczno Tartak 7/1 (o pow. 59,10 m2: pokój, kuchnia, łazienka, składówka i piwnica o pow. 7,60 m2; właściciel ma prawo korzystania z działek nr: 363/55/3 o pow. 1252 m2, 363/55/4 o pow. 61 m2 oraz posiada udział 306/1000 obejmującym nieruchomość wspólną, tj. działki o nr: 363/55/5, 363/55/6 o łącznej powierzchni 439 m2 oraz udział 306/1000 w częściach wspólnych budynku. Działki objęte są KW SU1S/00049376/4) - KW lokalu: SU1S/00049550/8 (nieruchomość obciążona ograniczonym prawem rzeczowym - odpłatna służebność mieszkania i piwnicy na rzecz osoby urodzonej w 1945r.) (suma oszacowania - 93823zł, prawo służebności osobistej - 43924zł);

2) Płociczno - Tartak 7/2 (o pow.  47,70 m2: 2 pokoje, kuchnia, łazienka i piwnica o pow. 3,60 m2; właściciel ma prawo korzystania z działek jak wyżej; jego udział w nieruchomości wspólnej to   241/1000) - KW lokalu: SU1S/00049859/4 (suma oszacowania - 73893zł), (mieszkanie nie jest zamieszkałe); 

3) Płociczno - Tartak 7/3 (o pow. 24,00 m2: 1 pokój, kuchnia i piwnica o pow. 3,40 m2; wlaściciel ma prawo korzystania z działek jak wyżej; jego udział w nieruchomości wspólnej to 125/1000) - KW lokalu: SU1S/00049858/7 (suma oszacowania - 38326 zł) (mieszkanie nie jest zamieszkałe).

W budynku łącznie znajdują sie 4 lokale (3 na parterze i 1 na poddaszu). Lokale na parterze posiadają łączną powierzchnię 130,80 m2. Suma ich udziału to 672/1000. Działka gruntu przed podziałem to 363/55 - pow.2559 m2. Łączna pow. wszystkich 4 lokali w budynku to 196,30 m2. Mieszkania do generalnego remontu. Na działce  usytuowane są 2 budynki gospodarcze w złym stanie technicznym. 

 

Łączna suma oszacowania w/w 3 nieruchomości wynosi 162118,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 121588,50zł. Rękojma wynosi: 16220,00zł

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 11-05-2017r.: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 

Termin oglądania nieruchomości: 10-05-2017r. o godz. 9:00.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

samochód osobowy VolVo V40 i Seat Alhambra


OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
KM 517/15, KM 2317/15, KM 1349/16
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  12-05-2017r. o godz. 10:00  w lokalu:
Gawrych Ruda 40,  
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 ________________________________________________________________________________________________
Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania
_________________________________________________________________________________________________
1.    SAMOCHÓD OSOBOWY VOLVO V40 ROK PROD. 1999
kolor zielony, nr rej. BSU30NW     1 [szt.]     9 000,00  **)    6 750,00
 VIN YV1VW1223XF361251,

2.    SAMOCHÓD OSOBOWY SEAT ALHAMBRA ROK PROD. 1 998
kolor szary/srebrny, nr rej. BS54285      1 [szt.]     8 000,00  **)    6 000,00
VIN VSSZZZ7MZWV512542,

_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji:
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  


UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Samochód skoda octavia i samochód ciężarowy FS-Lublin


OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  10-05-2017r. o godz. 09:00  w lokalu:
16-400 Suwałki 1, ul. Lityńskiego 13/10
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 ________________________________________________________________________________________________

Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania
_________________________________________________________________________________________________
1.    SAMOCHÓD OSOBOWY SKODA OCTAVIA ROK PROD. 2 008,
diesel, 2,0 poj., kolor szary/srebrny     1 [szt.]     20 000,00  **)    15 000,00
nr rej. BS48658, VIN TMBBE61Z18C005177,

2.    SAMOCHÓD CIĘŻAROWY FS-LUBLIN 3352/11
1997, diesel, poj.2,4, plandeka, nr rej. SWN3165,     1 [szt.]     8 000,00  **)    6 000,00
VIN SUL335211V0018868, kolor zielony,
 dow rej. seria DR/BAM 0634269
_________________________________________________________________________________

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT. Komornik w

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji:
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  


UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.