Licytacje

Działka nad Jeziorem Mauda z linią brzegową o pow. 1513 m2, gm. Wiżajny


 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW SU1S/00068195/0
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-07-2016r. o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową niezabudowaną, działka nad Jeziorem Mauda z linią brzegową, o pow. 1513m2, działka nr 27/4 (wcześniej działka nr 27/1 została podzielona na działkę 27/4 o pow. 1513m2 i na działkę 27/3 o  pow. 7m2) położonej: Mauda, gm. Wiżajny, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SU1S/00068195/0 należącej do: Hanny Mroczek. 
Suma oszacowania wynosi 13 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 825,00zł. 
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1310,00zł Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 07-07-2016r.: PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SU1S/00068195/0

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-07-2016r. o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową niezabudowaną, działka nad Jeziorem Mauda z linią brzegową, o pow. 1513m2, działka nr 27/4 (wcześniej działka nr 27/1 została podzielona na działkę 27/4 o pow. 1513m2 i na działkę 27/3 o  pow. 7m2) położonej: Mauda, gm. Wiżajny, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SU1S/00068195/0 należącej do: Hanny Mroczek. 

 

Suma oszacowania wynosi 13 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 825,00zł. 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1310,00zł Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 07-07-2016r.: PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Sprzęt AGD


OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  08-07-2016r. o godz. 09:00  w lokalu:
Suwałki, Romualda Minkiewicza 8 ( sklep spożywczy).
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 ________________________________________________________________________________________________
Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania
_________________________________________________________________________________
1.    Chłodziarka Beko, biała, wys. 1,50 m, 20 -
letnia     1 [szt.]                 100,00  *                   75,00
2.    Zamrażarka, kolor biały, z napisem ,,Ekko prawdziwe
lody", półka górna szklana, wys. około 1m, dł. około
1,3m, 15-letnia     1 [szt.]     100,00  *    75,00
3.    Zamrażarka Elcola, wys. ok. 1m, dł. 1,40 m, biała,
półka górna szklana, 15-letnia     1 [szt.]     150,00  *    112,50
4.    Zamrażarka z napisem Koral, zółta, wys. ok. 1 m,
dł. około 1,50 m, półka górna szklana, 10-letnia     1 [szt.]     300,00  *    225,00
5.    Chłodziarka sklepowa, witryna chłodnicza,
dł. około 1,80, biała, 20-letnia     1 [szt.]     260,00  *    195,00
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji:
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.