Licytacje

Dom w zabudowie szeregowej pow. 96,70m2, Gawrych Ruda na jeziorem Wigry


 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski (tel. (087) 566-21-45) ogłasza, że: dnia 14-10-2016r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45 ul. Sejneńska 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej: dom w zabudowie szeregowej (skrajny), pow. zabudowy 96,70m2, budynek gospodarczy (8,50m2), działka nr 33/64, pow. 543m2, Gawrych Ruda 83c 16-400 Suwałki, dla której Wydział Ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00055844/1 należącej do: Marii Bieluch. 
(Nieruchomość obciążona umową dzierżawy - z możliwością wypowiedzenia). 
Suma oszacowania wynosi 372800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 279600,00zł. 
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 37280,00zł Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 13-10-2016r.: PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  
Termin oglądania nieruchomości: 12-10-2016r. o godz. 09:00.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski (tel. (087) 566-21-45) ogłasza, że: dnia 14-10-2016r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńska 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej: dom w zabudowie szeregowej (skrajny), pow. zabudowy 96,70m2, budynek gospodarczy (8,50m2), działka nr 33/64, pow. 543m2, Gawrych Ruda 83c 16-400 Suwałki, dla której Wydział Ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00055844/1 należącej do: Marii Bieluch. 

(Nieruchomość obciążona umową dzierżawy - z możliwością wypowiedzenia). 

 

Suma oszacowania wynosi 372800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 279600,00zł. 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 37280,00zł Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 13-10-2016r.: PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  

 

Termin oglądania nieruchomości: 12-10-2016r. o godz. 09:00.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Maszyny rolniczeKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  30-09-2016r. o godz. 10:00  w lokalu:
16-500 SEJNY, KLEJWY 39
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 ________________________________________________________________________________________________

Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania
_________________________________________________________________________________________________
1.    Przyczepa rolnicza nr rej. BSE T 873
    dwuosiowa, kolor zielony - Autosan                    1 [szt.]     3 000,00  **)    2250,00
    
2.    Ciągnik rolniczy Ursus C 360 rok prod. 1978
nr rej. BSE M880, kolor czerwony, bez kabiny              1 [szt.]     8 000,00  **)    6 000,00

3.    Prasa Simpa Z-224/1 rok prod. około 1996, kolor
czerwony                                                               1 [szt.]     12 000,00  **)    9 000,00
________________________________________________________________________________________
_______________________________
*) cena za sztukę


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji:
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  


UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.