Licytacje

"Dworek" - "Ogród Bajek" nieruchomość zabudowana i gruntowa, Kaletnik, gm. Szypliszki


 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski (tel. (087) 566-21-45) ogłasza, że: dnia 08-01-2016r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do Łukasza Józefa Balcera stanowiąca:
1) nieruchomość gruntowa zabudowana: dom jednorodzinny - ,, Dworek'' - ,,Ogród Bajek", Kaletnik 81, gm. Szypliszki, działka nr 175, 176, 177 o łącznej pow. 2,0713ha, dom o pow. użytkowej 190,62m2, budynek wybudowany w 1935r., remontowany, parterowy, z niewielką piwnicą oraz poddasze do zaadaptowania (poddasze - 136,10m2 pow. użytkowej). W piwnicy kotłownia, sauna. Sala kominkowa na parterze. Bogata, mała architektura stanowiąca wyposażenie Ogrodu Bajek. Budynek gospodarczy o pow. 63,72m2. Nieruchomość malowniczo położona przy rzece Wiatrołuża, na skraju lasu. 
Suma oszacowania wynosi 817266,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 612949,50zł.  Rękojma wynosi: 81727,00zł.
2) nieruchomość gruntowa niezabudowana (w kształcie trójkąta) o pow. 1175m2, działka nr 178, Kaletnik, gm. Szypliszki. Położona na przeciwko wjazdu do "Ogrodu Bajek".
Suma oszacowania wynosi 15557,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11667,75zł.  Rękojma wynosi: 1556,00zł.
Dla w/w nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księge wieczystą o numerze KW SU1S/00026804/7
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 07-01-2016r.: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 
Termin oglądania nieruchomości: 07-01-2016r. o godz. 10.00.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski (tel. (087) 566-21-45) ogłasza, że: dnia 08-01-2016r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do Łukasza Józefa Balcera stanowiąca:

1) nieruchomość gruntowa zabudowana: dom jednorodzinny - ,, Dworek'' - ,,Ogród Bajek", Kaletnik 81, gm. Szypliszki, działka nr 175, 176, 177 o łącznej pow. 2,0713ha, dom o pow. użytkowej 190,62m2, budynek wybudowany w 1935r., remontowany, parterowy, z niewielką piwnicą oraz poddasze do zaadaptowania (poddasze - 136,10m2 pow. użytkowej). W piwnicy kotłownia, sauna. Sala kominkowa na parterze. Bogata, mała architektura stanowiąca wyposażenie Ogrodu Bajek. Budynek gospodarczy o pow. 63,72m2. Nieruchomość malowniczo położona przy rzece Wiatrołuża, na skraju lasu. 

Suma oszacowania wynosi 817266,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 612949,50zł.  Rękojma wynosi: 81727,00zł.

 

2) nieruchomość gruntowa niezabudowana (w kształcie trójkąta) o pow. 1175m2, działka nr 178, Kaletnik, gm. Szypliszki. Położona na przeciwko wjazdu do "Ogrodu Bajek".

Suma oszacowania wynosi 15557,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11667,75zł.  Rękojma wynosi: 1556,00zł.

Dla w/w nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księge wieczystą o numerze KW SU1S/00026804/7

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 07-01-2016r.: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 

Termin oglądania nieruchomości: 07-01-2016r. o godz. 10.00.  


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Nieruchomości gruntowe rolne na terenie gm. Przerośl i Filipów wieś Czostków


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski (tel. (087) 566-21-45) ogłasza, że: dnia 11-12-2015r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należąca do Mariana Szulińskiego tj.
1) nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana o pow. 0,8371ha, działka nr 1730 położona we wsi Przerośl, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00013086/3.
Od Przerośli 1 km w kierunku Stare Motule, następnie 170m drogą nieutwardzoną (umowną).
Suma oszacowania wynosi 10608,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7956,00zł. Rękojma wynosi 1061,00zł

2) nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana o pow. 2,5588ha, działka nr 7/3 położona w gminie Filipów, wieś Czostków, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00020996/7.
Dojazd drogą asfaltową z Filipowa do Przerośli, następnie 300m drogą żwirową. Do Jeziora Krzywólka 300m.
Suma oszacowania wynosi 37763,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 28322,25zł. Rękojma wynosi 3777,00zł

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 10-12-2015r..:
PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Samochody ciężarowe i maszyny przemysłowe


OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
TZ KM 2163/15, TZ KM 2996/15

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  11-12-2015r. o godz. 14:30  w lokalu:
03-183 Warszawa, ul. Liczydło 26
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 ________________________________________________________________________________________________

Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania
_________________________________________________________________________________________________
1.SAMOCHÓD CIĘŻAROWY LDV 400 D 3.5T ROK PROD .
2002                                                     1 [szt.]     4 000,00  **)    3 000,00
nr rej. WA36177, VIN SEYZMYGYGDN082770
2.    SAMOCHÓD CIĘŻAROWY VOLKSWAGEN LT28 ROK PRO D.
2001 KOLOR: ŻÓLTY / ZŁOTY                       1 [szt.]     5 000,00  **)    3 750,00
nr rej. WA17627, VIN WV1ZZZ2DZ1H025375, kolor żólty / złoty
3.Stół do rozkroju szkła Techno Metal Pesaro Italy
TOP CUT , N711295                                          1 [szt.]     30 000,00  **)    22 500,00
4.Krawędziarka GEMY V10 Z. Bavelloni Italy       1 [szt.]     20 000,00  **)    15 000,00
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji:
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  


UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Mieszkanie o pow. 72,53m2 (1/2 udziału), ul. Kowalskiego 5/32, Suwałki


 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski (tel. (087) 566-21-45) ogłasza, że: dnia 11-12-2015r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 udziału nieruchomości tj. lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o pow. 72,53m2 składający się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i piwnicy wraz z udziałem 134/10000 części wspólnej budynku, gruntu objętej nr KWSU1S/00056908/5 położony przy ul. Kowalskiego 5/32 w Suwałkach, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SU1S/00057240/1 należąca do Aleksandra Kraśko. 
Suma oszacowania wynosi 91 050,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 68 287,50zł.
Suma oszacowania 100% udziału to 182100,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 9 105,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 10-12-2015r. PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.
Termin oglądania nieruchomości 09-12-2015r. o godz. 09:00 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski (tel. (087) 566-21-45) ogłasza, że: dnia 11-12-2015r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 udziału nieruchomości tj. lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o pow. 72,53m2 składający się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i piwnicy wraz z udziałem 134/10000 części wspólnej budynku, gruntu objętej nr KWSU1S/00056908/5 położony przy ul. Kowalskiego 5/32 w Suwałkach, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SU1S/00057240/1 należąca do Aleksandra Kraśko. 

 

Suma oszacowania wynosi 91 050,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 68 287,50zł.

Suma oszacowania 100% udziału to 182100,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 9 105,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 10-12-2015r. PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.

Termin oglądania nieruchomości 09-12-2015r. o godz. 09:00 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Sprzęt i maszyny rolniczeOBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  10-12-2015r. o godz. 10:00  w lokalu:
16-320 Bargłów Kościelny, ul. Kroszówka 20

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 ________________________________________________________________________________________________

Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania
_________________________________________________________________________________________________
1.Ciągnik rolniczy Landini Land Power 145T3     
 rok prod. 2012r., nr rej. BAU 86UN,     1 [szt.]     130 000,00  **)    97 500,00
 niebieski,  VIN SWCLP20214
2. Pług 4-skibowy obracany, Overum XCelsior typ CX
490H, No 96.262539, niebieski               1 [szt.]     6 000,00  **)    4 500,00
3.Kosiarka rotacyjna do trawy, 2014r., Z-173 KTM
0824-314-517-306, czerwona               1 [szt.]     1 400,00  **)    1 050,00
4.Przyczepa lekka samochodowa Syland, 2010r. nr
rej. BAU 82RE, plandeka , stelaż,             1 [szt.]     800,00  **)    600,00
 długość około 2,2m,  VIN SU9A0602N91KL1016
5.Zbiornik na mleko ( chłodziarka) Westfalia Separator
,,0"- 900, seria 7607 + agregat                 1 [szt.]     8 000,00  **)    6 000,00
 pojemność 3,5 tys litrów, (czujniki Danfoss, Ranco)
6.Dojarka - Polanes, automot myjący Aquarius nr
fab. 25738, 2011r., (2 aparaty udojowe     1 [szt.]     30 000,00  **)    22 500,00
 z pomiarem Inter Puls iMilk 400, numer 70079-IT),  (5 pulsatorów Inter Puls STIM)
7.Ciągnik Ursus 912, 1975r., z kabiną, typ 8045,
czerwony, bez napędu na przednie     1 [szt.]     15 000,00  **)    11 250,00
 koła, seria 19668, nr na moście 80002082, 28673, 872, 586193
8.Wóz paszowy Triolet Z-1200, Solomix, Typ SMZ 12ZK,
wg. oświadczenia 2012r.              1 [szt.]     60 000,00  **)    45 000,00
 12 m 3 objętości, 1 - osiowy, 2 - ślimakowy
9.Sieczkarnia 1- rzędowa, silosokombajn, kolor
czerwony                                  1 [szt.]     1 500,00  **)    1 125,00
10.Zgrabiarka Class liner Hydro 660 typ WS 660 Hydro,
nr 373015                               1 [szt.]     8 000,00  **)    6 000,00
około 15 letnia
11. Przyczepa rolnicza 1-osiowa (klatka), nie rejestrowana,
kolor na zewnątrz czerwony,                 1 [szt.]     1 400,00  **)    1 050,00
kolor w środku zielony, około 8 letnia
12.Ładowarka teleskopowa Manitou z osprzętem, MLT
527 Turbo, 1996r., seria 115410,     1 [szt.]     40 000,00  **)    30 000,00
 (wycinak do kiszonki Fella TU 145, nr 650; chwytak do bel; szufla do materiałów,  sypkich; paleciak)
13.Beczkowóz, wóz asenizacyjny, Joskin 7000, 1990r.,
nr 4134070                                    1 [szt.]     14 000,00  **)    10 500,00
14.Kosiarka do trawy dyskowa, Krone AM 323S Easy
Cut, 8 dysków, nr 414013                      1 [szt.]     8 000,00  **)    6 000,00
15.Przetrząsacz Claas W 640SL               1 [szt.]     8 000,00  **)    6 000,00
16.Belarka Claas Rollant 250 Roto Cut, 2001r. typ
725, nr 72504783                                   1 [szt.]     26 000,00  **)    19 500,00
 kolor zielony
17.Pług do tura Pronar ( euroramka), typ PU 2100,
2011r.                                                     1 [szt.]     3 000,00  **)    2 250,00
18.Wał łąkowy, ciągany na 2 kołach, rama kolor zielony,
wał kolor żółty, wyrób                                   1 [szt.]     5 000,00  **)    3 750,00
samodzielny
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji:
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  


UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Kultywator


OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  08-12-2015r. o godz. 10:00  w lokalu:
16-420 RACZKI, WRONOWO 24
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 ________________________________________________________________________________________________
Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania
_________________________________________________________________________________________________
1.    Kultywator rok prod. 1992 poszerzony ( obecnie
4-metrowy z wałkiem, wałek nowy,     1 [szt.]     5 000,00  **)    2 500,00
    strunowy, kolor zielony)
___________________________________________________________________________________________________
____________________
*) cena za sztukę

50% sumy oszacowania.

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji:
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  


UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Samochód ciężarowy Fiat Ducato


OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  01-12-2015r. o godz. 10:00  w lokalu:
16-411 Szypliszki, ul. Lipowa 23
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 ________________________________________________________________________________________
Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania
_________________________________________________________________________________________
1. SAMOCHÓD CIĘŻAROWY FIAT DUCATO 2.5 D ROK P ROD.
1990 , nr rej. BSUV583,     1 [szt.]     1 000,00  **)    500,00
VIN ZFA29000000043642, kolor biały
_________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę

50% sumy oszacowania.

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji:
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  


UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

zagary antyczne, szafka rzeźbiona


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  30-11-2015r. o godz. 09:00  w lokalu:
16-400 SUWAŁKI, JANA PAWŁA II 14/13
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 ________________________________________________________________________________________________

Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania
_________________________________________________________________________________________________

1.    szafka z 5 szufladami wysokość około 90 cm
na 90 cm, blat 40 na 35 cm ciemny brąz     1 [szt.]     350,00  **)    175,00
blat rzeźbiony, szuflady drewniane
2.    zegar wiszący, antyczny, drewniany,
 kolor jasny brąz, otwierane przednie      
drzwiczki, nakręcany                                   1 [szt.]     500,00  **)    250,00
3.    zegar wiszący, antyczny, drewniany,
 kolor ciemny brąz, otwierane przednie
drzwiczki, nakręcany                                     1 [szt.]     500,00  **)    250,00
_______________________ __________________________________________________________
*) cena za sztukę

50% sumy oszacowania.

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji:
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  


UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.