Licytacje

Płyty lotniskowo- zbrojone, kostka brukowa


OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
TZ KM 1933/16, TZ KM 1934/16
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  21-06-2017r. o godz. 10:00  w lokalu:
19-400 Olecko, ul. Kościuszki 61
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 ________________________________________________________________________________________________
Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania
_________________________________________________________________________________
1.    Płyta lotniskowo- drogowa zbrojona używana wyłożona
przy posesji ul. Kościuszki 61 Olecko     200 [szt.]             200,00  (cena 1 szt. )    150,00

2. Kostka brukowa ( zbiór elementów,
pozostałości)       1 [szt.]     2 000,00  **)    1 500,00
_________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji:
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.

DOM MIESZKALNY o pow. 251 m2, ul. Chopina 20A Suwałki


 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW SU1S/00020980/2
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-06-2017r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się druga licytacja nieruchomości zabudowanej, grunt oddany w użytkowanie wieczyste, budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 251 m2, działka nr 23775 o powierzchni 831m2, położonej przy ul.Chopina 20A w Suwałkach, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00020980/2 należącego do: Marka i Doroty Bogdanowicz. 
 
Suma oszacowania wynosi 296269,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 197512,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 29627,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 08-06-2017r. PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  
Termin oglądania nieruchomości: 07-06-2017r. o godz. 09:00.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW SU1S/00020980/2

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-06-2017r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się druga licytacja nieruchomości zabudowanej, grunt oddany w użytkowanie wieczyste, budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 251 m2, działka nr 23775 o powierzchni 831m2, położonej przy ul.Chopina 20A w Suwałkach, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00020980/2 należącego do: Marka i Doroty Bogdanowicz. 

 

Suma oszacowania wynosi 296269,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 197512,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 29627,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 08-06-2017r. PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  

 

Termin oglądania nieruchomości: 07-06-2017r. o godz. 09:00.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

DZIAŁKI BUDOWLANE (położone pomiędzy ulicą Buczka, a Leśną w Suwałkach).


 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW SU1S/00014418/7
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia 09-06-2017r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńska 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do: Krzysztofa Łapińskiego. DZIAŁKI BUDOWLANE (położone pomiędzy ulicą Buczka, a Leśną w Suwałkach). 
1) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,1017ha, działki nr 32634/2, 32638/6.  
Suma oszacowania wynosi 99595,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  74696,25zł.  Rękojma wynosi: 9960,00zł
2) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,1020ha, działka nr 32638/7.
Suma oszacowania wynosi 99889,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  74916,75zł.  Rękojma wynosi:9990,00zł
3) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,1134ha, działka nr 32638/8. 
Suma oszacowania wynosi 111053,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 83289,75zł.  Rękojma wynosi:11110,00zł
4) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,1227ha, działki nr 32634/4, 32638/10. 
Suma oszacowania wynosi 96528,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 72396,00zł.  Rękojma wynosi: 9660,00zł
5) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,1307ha, działka nr 32638/11. 
Suma oszacowania wynosi 102822,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 77116,50zł.  Rękojma wynosi: 10290,00zł
6) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,1196ha, działki nr 32634/5, 32635, 32637/1, 32638/12, 32638/13.
Suma oszacowania wynosi 94089,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 70566,75zł.  Rękojma wynosi: 9410,00zł
7) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,1353ha, działka nr 32638/14. 
Suma oszacowania wynosi 106441,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 79830,75zł.  Rękojma wynosi: 10650,00zł
8) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,1051ha, działki nr 32638/16, 32638/17. 
Suma oszacowania wynosi 82682,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 62011,50zł.  Rękojma wynosi: 8270,00zł
9) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,0808ha, działki nr 32638/18, 32638/19. 
Suma oszacowania wynosi 67500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 50625,00zł.  Rękojma wynosi: 6750,00zł
10) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,0423ha, działka nr 32638/21. 
Suma oszacowania wynosi 31264,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 23448,00zł.  Rękojma wynosi: 3130,00zł
11) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,0082ha, działka nr 32638/22. 
Suma oszacowania wynosi 6061,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4545,75zł.  Rękojma wynosi: 610,00zł
Dla przedmiotowej nieruchomości jest urządzona księga wieczysta dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą nr KW SU1S/00014418/7.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 08-06-2017r.: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SU1S/00014418/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia 09-06-2017r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńska 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do: Krzysztofa Łapińskiego. DZIAŁKI BUDOWLANE (położone pomiędzy ulicą Buczka, a Leśną w Suwałkach). 

 Numer działki przed podziałem to m.in. 32638/4. 

 

1) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,1017ha, działki nr 32634/2, 32638/6.  

Suma oszacowania wynosi 99595,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  74696,25zł.  Rękojma wynosi: 9960,00zł

 

2) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,1020ha, działka nr 32638/7.

Suma oszacowania wynosi 99889,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  74916,75zł.  Rękojma wynosi:9990,00zł

 

3) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,1134ha, działka nr 32638/8. 

Suma oszacowania wynosi 111053,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 83289,75zł.  Rękojma wynosi:11110,00zł

 

4) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,1227ha, działki nr 32634/4, 32638/10. 

Suma oszacowania wynosi 96528,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 72396,00zł.  Rękojma wynosi: 9660,00zł

 

5) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,1307ha, działka nr 32638/11. 

Suma oszacowania wynosi 102822,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 77116,50zł.  Rękojma wynosi: 10290,00zł

 

6) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,1196ha, działki nr 32634/5, 32635, 32637/1, 32638/12, 32638/13.

Suma oszacowania wynosi 94089,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 70566,75zł.  Rękojma wynosi: 9410,00zł

 

7) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,1353ha, działka nr 32638/14. 

Suma oszacowania wynosi 106441,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 79830,75zł.  Rękojma wynosi: 10650,00zł

 

8) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,1051ha, działki nr 32638/16, 32638/17. 

Suma oszacowania wynosi 82682,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 62011,50zł.  Rękojma wynosi: 8270,00zł

 

9) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,0808ha, działki nr 32638/18, 32638/19. 

Suma oszacowania wynosi 67500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 50625,00zł.  Rękojma wynosi: 6750,00zł

 

10) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,0423ha, działka nr 32638/21. 

Suma oszacowania wynosi 31264,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 23448,00zł.  Rękojma wynosi: 3130,00zł

 

11) nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,0082ha, działka nr 32638/22. 

Suma oszacowania wynosi 6061,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4545,75zł.  Rękojma wynosi: 610,00zł

 

Dla przedmiotowej nieruchomości jest urządzona księga wieczysta dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą nr KW SU1S/00014418/7.

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 08-06-2017r.: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,2625 ha,ul. Majerskiego 32, Suwałki. Tereny produkcyjno - usługowe.


 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW SU1S/00069308/3
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  09-06-2017r. o godz. 9:45 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową niezabudowaną o pow. 0,2625 ha, działka nr 35180 położonej: ul. Majerskiego 32, Suwałki dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00069308/3 należącej  do: BUDBAUM Mosty i Drogi Sp. z o.o.
Suma oszacowania wynosi 244647,00 zł brutto (z podatkiem VAT) (198900,00 zł netto) zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 183485,25 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 24470,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 08-06-2017r. -          PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  
Nieruchomość znajduje się na terenach produkcyjno - usługowych. Działka ogrodzona, znajduje się u zbiegu ul. Majerskiego i ul. Pułkownika Adama Koca w Suwałkach.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SU1S/00069308/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  09-06-2017r. o godz. 9:45 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową niezabudowaną o pow. 0,2625 ha, działka nr 35180 położonej: ul. Majerskiego 32, Suwałki dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00069308/3 należącej  do: BUDBAUM Mosty i Drogi Sp. z o.o.

 

Suma oszacowania wynosi 244647,00 zł brutto (z podatkiem VAT) (198900,00 zł netto) zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 183485,25 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 24470,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 08-06-2017r. - PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  

 

Nieruchomość znajduje się na terenach produkcyjno - usługowych. Działka ogrodzona, znajduje się u zbiegu ul. Majerskiego i ul. Pułkownika Adama Koca w Suwałkach.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Działka z koncesją na wydobywanie kruszywa naturalnego. Powierzchnia 2,49ha, Kuków gm. Suwałk


 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-06-2017r. o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należących do dłużnika Krzysztofa Wasilewskiego tj:
1) grunty orne o pow. 2,49ha, działka nr 28/1, położonej: Kuków, gm. Suwałki,  dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00062293/5. 
Suma oszacowania wynosi 332856,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 249642,00zł. Rękojma wynosi: 33290,00zł
2) grunty orne o pow. 5,10ha, działka nr 28/2, położonej: Kuków, gm. Suwałki, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00064282/9,
Suma oszacowania wynosi 721262,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 540946,50zł. Rękojma wynosi: 72130,00zł
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 08-06-2017r.: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 
W/w nieruchomości są położone w miejscowości Kuków gm. Suwałki.  Obie działki objęte są koncesją wydobywania kruszywa naturalnego wydaną przez Marszałka Województwa DIS.III.7514-24/09 z dnia 21.07.2009r. Na sąsiedniej działce nr 29 wydobywane jest kruszywo.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charekterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-06-2017r. o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należących do dłużnika Krzysztofa Wasilewskiego tj:

1) grunty orne o pow. 2,49ha, działka nr 28/1, położonej: Kuków, gm. Suwałki,  dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00062293/5. 

Suma oszacowania wynosi 332856,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 249642,00zł. Rękojma wynosi: 33290,00zł

 

2) grunty orne o pow. 5,10ha, działka nr 28/2, położonej: Kuków, gm. Suwałki, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00064282/9,

Suma oszacowania wynosi 721262,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 540946,50zł. Rękojma wynosi: 72130,00zł

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 08-06-2017r.: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 

 

W/w nieruchomości są położone w miejscowości Kuków gm. Suwałki.  Obie działki objęte są koncesją wydobywania kruszywa naturalnego wydaną przez Marszałka Województwa DIS.III.7514-24/09 z dnia 21.07.2009r. Na sąsiedniej działce nr 29 wydobywane jest kruszywo.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charekterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Dom jednorodzinny pow. 170,80m2, ul. Kościuszki 39A, Suwałki


 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW SU1S/00030968/5
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-06-2017r. o godz. 11:45 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńska 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej o pow. 0,1272ha, działka nr 12024, zabudowana: dom jednorodzinny o pow. użytkowej 170,80m2 oraz 98,50m2 w piwnicy budynku, ul. Kościuszki 39A w Suwałkach (dojazd samochodem od ulicy Mickiewicza). Dom wybudowany w latach 1996-2008r. Stan techniczny bardzo dobry, standard średni, budynek wymaga gruntownego odświeżenia wewnątrz. 
Dla nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą nr KW SU1S/00030968/5 należącej  do:Mariusza Rosłaniec. 
Suma oszacowania wynosi 498 842,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 374 131,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 49885,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 08-06-2017r. PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  
Termin oglądania nieruchomości: 07-06-2017r. o godz. 09:30.       
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SU1S/00030968/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-06-2017r. o godz. 11:45 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńska 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej o pow. 0,1272ha, działka nr 12024, zabudowana: dom jednorodzinny o pow. użytkowej 170,80m2 oraz 98,50m2 w piwnicy budynku, ul. Kościuszki 39A w Suwałkach (dojazd samochodem od ulicy Mickiewicza). Dom wybudowany w latach 1996-2008r. Stan techniczny bardzo dobry, standard średni, budynek wymaga gruntownego odświeżenia wewnątrz. 

Dla nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą nr KW SU1S/00030968/5 należącej  do:Mariusza Rosłaniec. 

 

Suma oszacowania wynosi 498 842,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 374 131,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 49885,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 08-06-2017r. PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  

 

Termin oglądania nieruchomości: 07-06-2017r. o godz. 09:30.       

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Telewizor Philips i chłodziarko-zamrażarka


OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  07-06-2017r. o godz. 10:30  w lokalu:
16-400 Suwałki, Lityńskiego 6/7

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 ________________________________________________________________________________________________

Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania

_________________________________________________________________________________________________

1.    Telewizor Philips 46PFL 3208 k/12 rok prod. sierpień
2013, No FZ1A 133402685     1 [szt.]     800,00  **)    600,00

2.    Chłodziarko-zamrażarka LG, kolor srebrny/s kolor
srebrny/szary - wys. 1,80     1 [szt.]     300,00  **)    225,00
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji:
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  


UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.