Licytacje

Nieruchomość rolna zabudowana, Turówka Stara 1, gm. Suwałki


 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-03-2017r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się druga licytacja nieruchomości zabudowanych należących do Andrzeja Marczyka tj.  
1) nieruchomość rolna zabudowana: drewniany budynek mieszkalny (pow. użytkowa 98,85m2), budynek letniskowy, hydrofornia, wiata, budynek gospodarczy (440,55m2), budynek produkcyjny
(1173,38m2), budynek produkcyjny (725,62m2) -  działka nr 17/2, o powierzchni 3,53 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00014340/9.
Suma oszacowania wynosi 551562,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 367708,00zł. Rękojma wynosi: 55160,00zł
2) nieruchomość rolna zabudowana: murowany budynek mieszkalny w stanie surowym zamkniętym         (powierzchnia użytkowa 390,14m2) - działki nr 17/7, 17/6 o łącznej powierzchni 1,51 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00014340/9.
Suma oszacowania wynosi 363570,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 242380,00zł. Rękojma wynosi: 36360,00zł 
W/w nieruchomości są położone w miejscowości Turówka Stara 1 gm. Suwałki.  
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-03-2017r.: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 
Termin oglądania nieruchomości:  08-03-2017r. o godz. 09:30.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-03-2017r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się druga licytacja nieruchomości zabudowanych należących do Andrzeja Marczyka tj.  

1) nieruchomość rolna zabudowana: drewniany budynek mieszkalny (pow. użytkowa 98,85m2), budynek letniskowy, hydrofornia, wiata, budynek gospodarczy (440,55m2), budynek produkcyjny

(1173,38m2), budynek produkcyjny (725,62m2) -  działka nr 17/2, o powierzchni 3,53 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00014340/9.

Suma oszacowania wynosi 551562,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 367708,00zł. Rękojma wynosi: 55160,00zł

 

2) nieruchomość rolna zabudowana: murowany budynek mieszkalny w stanie surowym zamkniętym (powierzchnia użytkowa 390,14m2) - działki nr 17/7, 17/6 o łącznej powierzchni 1,51 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00014340/9.

Suma oszacowania wynosi 363570,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 242380,00zł. Rękojma wynosi: 36360,00zł 


W/w nieruchomości są położone w miejscowości Turówka Stara 1 gm. Suwałki.  

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-03-2017r.: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 


Termin oglądania nieruchomości:  08-03-2017r. o godz. 09:30.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Mieszkanie (1/2 udziału) o pow. 72,53m2 ul. Kowalskiego 5/32, S-ki


 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski (tel. (087) 566-21-45) ogłasza, że: dnia 10-03-2017r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się druga licytacja 1/2 udziału nieruchomości tj. lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o pow. 72,53m2 składający się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i piwnicy wraz z udziałem 134/10000 części wspólnej budynku, gruntu objętej nr KWSU1S/00056908/5 położony przy ul. Kowalskiego 5/32 w Suwałkach, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00057240/1 należąca do Aleksandra Kraśko. 
Suma oszacowania wynosi 91 050,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 60 700,00zł.
Suma oszacowania 100% udziału to 182100,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 9 105,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-03-2017r. PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.
Termin oglądania nieruchomości dnia 08-03-2017r. o godz. 09:00.    
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-03-2017r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się druga licytacja 1/2 udziału nieruchomości tj. lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o pow. 72,53m2 składający się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i piwnicy wraz z udziałem 134/10000 części wspólnej budynku, gruntu objętej nr KWSU1S/00056908/5 położony przy ul. Kowalskiego 5/32 w Suwałkach, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00057240/1 należąca do Aleksandra Kraśko. 

 

Suma oszacowania wynosi 91 050,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 60 700,00zł.

Suma oszacowania 100% udziału to 182100,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 9 105,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-03-2017r. PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.


Termin oglądania nieruchomości dnia 08-03-2017r. o godz. 09:00.    

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Nieruchomość gruntowa rolna zabudowa o pow. 1,5409ha, Blenda 26, gm. Przerośl


 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SU1S/00024286/5
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-03-2017r. o godz. 9.15. w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości: nieruchomość gruntowa rolna zabudowana: budynek mieszkalny o pow. zabudowy 74,00 m2, stodoła drewniana o pow. 162,00 m2, budynek inwentarski murowany o pow. 180,00 m2, działka nr 126/1 o pow. 1,5409ha,  położonej w miejscowości Blenda 26, gm. Przerośl, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SU1S/00024286/5 należącej  do dłużnika: Czesław Augustynowicz. 
Suma oszacowania wynosi 69596,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52197,00zł. Rękojma wynosi: 6960,00zł. 
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-03-2017r.: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 
Termin oglądania nieruchomości: 08-03-2017r. o godz. 10.00.
     
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SU1S/00024286/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-03-2017r. o godz. 9:15 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości: nieruchomość gruntowa rolna zabudowana: budynek mieszkalny o pow. zabudowy 74,00 m2, stodoła drewniana o pow. 162,00 m2, budynek inwentarski murowany o pow. 180,00 m2, działka nr 126/1 o pow. 1,5409ha,  położonej w miejscowości Blenda 26, gm. Przerośl, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SU1S/00024286/5 należącej  do dłużnika: Czesław Augustynowicz. 

Suma oszacowania wynosi 69596,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52197,00zł. Rękojma wynosi: 6960,00zł. 

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-03-2017r.: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 

 

Termin oglądania nieruchomości: 08-03-2017r. o godz. 10.00.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

 

Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana o pow. 4,1878 ha, Blenda gm. Przerośl


 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW SU1S/00062662/3
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-03-2017r. o godz. 9:30 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości: nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana, działka nr 135 o pow. 4,1878 ha położona w miejscowości Blenda gm. Przerośl, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00062662/3 należąca do dłużnika: Krystyny Augustynowicz. 
Suma oszacowania wynosi 71276,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     53457,00zł. Rękojma wynosi:7130,00zł.   
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-03-2017r.: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW SU1S/00062662/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-03-2017r. o godz. 9:30 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości: nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana, działka nr 135 o pow. 4,1878 ha położona w miejscowości Blenda gm. Przerośl, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00062662/3 należąca do dłużnika: Krystyny Augustynowicz. 

 

Suma oszacowania wynosi 71276,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53457,00zł. Rękojma wynosi:7130,00zł.   

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-03-2017r.: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Dom mieszkalny o pow. 251m2, ul. Chopina 20A w Suwałkach


 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski (tel. (087) 566-21-45) ogłasza, że: dnia 10-02-2017r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńska 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej, grunt oddany w użytkowanie wieczyste, budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 251 m2, działka nr 23775 o powierzchni 831m2, położonej przy ul.Chopina 20A w Suwałkach, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00020980/2 należącego do: Marka i Doroty Bogdanowicz. 
Suma oszacowania wynosi 296269,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 222201,75zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 29627,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-02-2017r. PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  
Termin oglądania nieruchomości: 08-02-2017r. o godz. 09:00.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski (tel. (087) 566-21-45) ogłasza, że: dnia 10-02-2017r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńska 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej, grunt oddany w użytkowanie wieczyste, budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 251 m2, działka nr 23775 o powierzchni 831m2, położonej przy ul.Chopina 20A w Suwałkach, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00020980/2 należącego do: Marka i Doroty Bogdanowicz. 

 

Suma oszacowania wynosi 296269,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 222201,75zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 29627,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-02-2017r. PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  

 

Termin oglądania nieruchomości: 08-02-2017r. o godz. 09:00.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

 

Telewizor Philips, chłodziarko- zamrażarkaOBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  10-02-2017r. o godz. 09:00  w lokalu: 16-400 Suwałki, Lityńskiego 6/7  
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 _________________________________________________________________________________
Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania
_________________________________________________________________________________
1.    Telewizor Philips 46PFL 3208 k/12 rok prod. VIII
2013, NO FZ1A 133402685     1 [szt.]     800,00  **)    600,00
    
2.    Chłodziarko-zamrażarka LG, kolor srebrny/s kolor
srebrny/szary - wys. 1,80     1 [szt.]     300,00  **)    225,00
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji:
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.

Agregat, fotel, kopiarka, drukarka, biurkaKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  09-02-2016r. o godz. 09:00  w lokalu:
ul. Przytorowa 9, 16-400 Suwałki
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 ________________________________________________________________________________________________

Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania
_________________________________________________________________________________________________
1.    Agregat prądotwórczy Enropower meco altespa, Typ
S16W-90/B, nr 716896S, rok 2007                         1 [szt.]     400,00  **)    200,00
2.    Fotel skóra ekologiczna, obrotowy                   1 [szt.]     100,00  **)    50,00
3.    Kopiarka Canon iR2016J, nr KRW26344              1 [szt.]     200,00  **)    100,00
4.    Drukarka laserowa, kolorowa,  OKI C5900
 nr AE 73039383CO, model N31172B                       1 [szt.]     200,00  **)    100,00
5.    Biurko (kolor buk)                                         4 [szt.]     160,00*)**)    80,00
6.    Biurko (kolor jasny brzoza)                             3 [szt.]     120,00*)**)    60,00
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT


50% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji:
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  


UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Wiertarka słupowa


OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
KM 123/16, KM 139/16
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  08-02-2016r. o godz. 09:00  w lokalu:
16-400 SUWAŁKI, PRZYTOROWA 19
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 ________________________________________________________________________________________________
Lp.    Nazwa ruchomości       Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania
_________________________________________________________________________________
1. Wiertarka słupowa uniwersalna, stacjonarna długość
stołu około 1,5 m, kolor zielony     1 [szt.]     1 600,00  **)    1 200,00
_________________________________________________________________________________

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT. Komornik w

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji:
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  


UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Samochód osobowy Opel Fontiera, kontener mieszkalny, naczepa-cysterna


OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
KM 1686/16, 3065/15, 1387/16, KM 2459/16, KM 2352/16, KM 842/16, KM1386/16, KM 329/6,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  06-02-2017r. o godz. 09:00  w lokalu: ul. Majerskiego 32,  Suwałki  (działka niezabudowana  - znajduje się u zbiegu ulicy Majerskiego i ul. Pułkownika Adama Koca)
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 ________________________________________________________________________________________________

Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania
_________________________________________________________________________________
1.    Samochód osobowy Opel Frontera, nr rej.
BS 54199, 1996r.,2,8 TDI,  4x4, kolor czarny,     1 [szt.]     2 000,00  **)    1 500,00
nie używany od kilku miesięcy, brak kluczyków


2.    Kontener mieszkalny ( producent: Przedsiębiorstwo
Produkcji Elementów Budowlanych                     1 [szt.]     3 000,00  **)    2 250,00
Kontener, Płock, ul. Kostrogaj 8),
wymiary 6m x 2,40m, wys. 2,80m


3.    Naczepa - cysterna ciężarowa Metalchem - Kościan
N/220, rok prod. 1981                                        1 [szt.]     2 500,00  **)    1 875,00
nr fab. 8102017, poj. całkowita 23,24m3,
 2- osiowa
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT. Komornik w

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji:
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  


UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.