Licytacje

Działka niezabudowana o pow. 0,2660ha w Przerośli


OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski (tel. (087) 566-21-45) ogłasza, że: dnia 23-10-2015r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej. Działka niezabudowana w sąsiedztwie zabudowań o pow. 0,2660ha, nr geodezyjny 277, położona w Przerośli, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą nr KW SU1S/00047165/8, należącej do Adama Orłowskiego.
Działka znajduje się pomiędzy ul. Batorego, a ul. Ks. Kamińskiego.

Suma oszacowania wynosi 32 505,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 378,75zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3251,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 22-10-2015r. PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Dom jednorodzinny o pow. użytkowej 170,80m2, ul. Kościuszki 39A Suwałki


OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski (tel. (087) 566-21-45) ogłasza, że: dnia 09-09-2015r. o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się druga licytacja nieruchomości nieruchomości gruntowej o pow. 0,1272ha, działka nr 12024, zabudowana: dom jednorodzinny o pow. użytkowej 170,80m2 oraz 98,50m2 w piwnicy budynku, ul. Kościuszki 39A w Suwałkach (dojazd samochodem od ulicy Mickiewicza). Dom wybudowany w latach 1996-2008r. Stan techniczny bardzo dobry, standard średni, budynek wymaga gruntownego odświeżenia wewnątrz.
Dla nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą nr KW SU1S/00030968/5 należącej do:Mariusza Rosłaniec.

Suma oszacowania wynosi 498 842,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 332 561,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 49885,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 08-09-2015r. PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569.

Termin oglądania nieruchomości: 07-09-2015r. o godz. 09:00.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.