Licytacje

Dom w zabudowie szeregowej pow. 96,70m2, Gawrych Ruda


 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski (tel. (087) 566-21-45) ogłasza, że: dnia 14-10-2016r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45 ul. Sejneńska 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej: dom w zabudowie szeregowej (skrajny), pow. zabudowy 96,70m2, budynek gospodarczy (8,50m2), działka nr 33/64, pow. 543m2, Gawrych Ruda 83c 16-400 Suwałki, dla której Wydział Ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00055844/1 należącej do: Marii Bieluch. 
(Nieruchomość obciążona umową dzierżawy - z możliwością wypowiedzenia). 
Suma oszacowania wynosi 372800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 279600,00zł. 
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 37280,00zł Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 13-10-2016r.: PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  
Termin oglądania nieruchomości: 12-10-2016r. o godz. 09:00.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski (tel. (087) 566-21-45) ogłasza, że: dnia 14-10-2016r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńska 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej: dom w zabudowie szeregowej (skrajny), pow. zabudowy 96,70m2, budynek gospodarczy (8,50m2), działka nr 33/64, pow. 543m2, Gawrych Ruda 83c 16-400 Suwałki, dla której Wydział Ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00055844/1 należącej do: Marii Bieluch. 

(Nieruchomość obciążona umową dzierżawy - z możliwością wypowiedzenia). 

 

Suma oszacowania wynosi 372800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 279600,00zł. 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 37280,00zł Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 13-10-2016r.: PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  

 

Termin oglądania nieruchomości: 12-10-2016r. o godz. 09:00.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Maszyny rolnize


OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  21-09-2016r. o godz. 10:00  w lokalu: 16-500 SEJNY, KLEJWY 39  
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 ____________________________________________________________________________________________________

Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________
1.    PRZYCZEPA CIĘŻAROWA AUTOSAN D-44A
 rok prod. 1968 , dwuosiowa, kolor zielony     1 [szt.]     3 000,00  **)    2 250,00
nr rej. BSET873, VIN 0812,
2.    CIĄGNIK ROLNICZY URSUS C 360 ROK PROD. 1978
nr rej. BSEM 880, VIN 323717, kolor czerwony  1 [szt.]          8 000,00  **)                     6 000,00
3.    Prasa Simpa Z-224/1 rok prod. około 1996, kolor
czerwony                                                                                1 [szt.]     12 000,00  **)    9 000,00
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji:
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  


UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Samochód ciężarowy i maszyny przemysłoweOBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  08-09-2016r. o godz. 10:00  w lokalu:
16-424 Filipów, ul. Mieruniszka 37
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 _________________________________________________________________________________

Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania
_________________________________________________________________________________
1.    Odkurzacz samochodowy Karcher Herstell Jahr 2002
Nr 010636, kolor żółty,                            1 [szt.]     2 000,00  **)    1 500,00
2.    Wózek widłowy Toyota Lift Truck model 42- 4FGC20,
NO 404FGC25-18012, pomarańczowy                1 [szt.]     3 000,00  **)    2 250,00
3.    Sprężarka C.J.S. Vergato-BO-Italy N. 0607 lot
Mod CIS 270-02, 2002r., szara                     1 [szt.]     1 500,00  **)    1 125,00
4.    Samochód cięż. - dostaw. Iveco,15 letni NEL8421A,
kabina 3os.,żółta, skrzynia                           1 [szt.]     6 000,00  **)    4 500,00
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji:
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  


UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.