Licytacje

Mieszkanie o pow. 39,60m2 Czerwonka gm. Szypliszki


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SU1S/00055863/0


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-12-2014r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej. Mieszkanie składające się z 2 pokoi (1 pokój na poddaszu), kuchni, o pow. 39,60m2 wraz z udziałem związany z własnością lokalu 4794/10000 części wspólnej budynku i gruntu objętej KWSU1S/00029403/7 położonej w Czerwonce gm. Szypliszki, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą nr KW SU1S/00055863/0 należącej do: Wiesława Pawłowskiego i Wandy Ireny Pawłowskiej (mieszkanie położone jest w budynku 3 rodzinnym).

Suma oszacowania wynosi 40 871,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 30653,25zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 4 090,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 05-12-2014r. PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569.

Termin oglądania nieruchomości: 04-12-2014r. o godz. 09:00.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość zabudowana Garbas II 8/1 gm. Filipów


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-12-2014r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się druga licytacja następujących nieruchomości należących do Mirosława Krasnoborskiego i Jacka Dźwilewskiego:
1. lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, 2 kondygnacje mieszkalne, poddasze, piwnica z garażem, pow. 91,00m2 z udziałem związanym z własnością lokalu w wysokości 125/1000 o nr KW SU1S/ 00034023. Dom w zabudowie szeregowej (skrajny segment), położony w Garbas II 8/1 gm. Filipów, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00048181/3
Suma oszacowania wynosi 77900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 51933,33zł. Rękojma wynosi: 7790,00zł
Dom nie jest zamieszkały.
2. nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym, działka nr 193 o pow. 20,00m2 położona w Garbas II gm. Filipów, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00048179/6
Suma oszacowania wynosi 1160,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 773,33zł. Rękojma wynosi: 116,00zł

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 05-12-2014r.:
PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569.

Termin oglądania nieruchomości: 04-12-2014r. o godz. 10:00.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach przy ul. Waryńskiego Ludwika 45 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA UL. CHOPINA 20, S-ki


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SU1S/00020980/2Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-11-2014r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej, grunt oddany w użytkowaniu wieczystym, budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 251 m2, działka nr 23775 o powierzchni 831m2 położonej przy ul. Chopina 20A w Suwałkach, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00020980/2 należącego do: Marka i Doroty Bogdanowicz.

Suma oszacowania wynosi 404055,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 303041,25zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 40410,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 14-11-2014r. PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569.

Termin oglądania nieruchomości: 13-11-2014r. o godz. 09:20.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach przy ul. Waryńskiego Ludwika 45 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Mieszkanie o pow. 59,20m2 i garaż ul. Wojska Polskiego 112, Suwałki


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-11-2014r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należących do: Anny Wasilewskiej i Krzysztofa Wasilewskiego
1) lokal stanowiący odrębną nieruchomość - mieszkanie o pow. 59,20m2 znajdujące się na III piętrze i składające się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, wraz z udziałem 43/1000 zwązanym z własnością lokalu tj. we wspólnych częściach budynku objętych KW SU1S/00035909/3, położony ul. Wojska Polskiego 112/15 w Suwałkach, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00036948/1,
Suma oszacowania wynosi 136300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 102225,00zł. Rękojma wynosi:13630,00zł
2) prawo wieczystego użytkowania działki gruntu, budynek stanowiący odrębną nieruchomość, działka nr 32892/16 o pow. 50,00m2 - garaż jednostanowiskowy, ul. Wojska Polskiego 112 w Suwałkach dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00037005/6,
Suma oszacowania wynosi 7720,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5790,00zł. Rękojma wynosi: 772,00zł
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 14-11-2014r.:
PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569

Termin oglądania nieruchomości: 13-11-2014r. o godz. 09:50.Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach przy ul. Waryńskiego Ludwika 45 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Grabiarko-przewracarkaOBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  06-11-2014r. o godz. 10:00  w lokalu:
16-424 Filipów, Czostków 12
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 ________________________________________________________________________________________________
Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania
_________________________________________________________________________________________________
1.    Grabiarko-przewracarka kolor czerwony rok prod.
okolo 1996, pięciogwiazdowa,                     1 [szt.     2 000,00  **)    1 000,00
nr na tabliczce 57018/89, typ 2-216/1 masa 330
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę

50% sumy oszacowania.

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji:
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  


UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Samochód osobowy Audi Q7 rok prod. 2007OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
KM 623/13, KM 7/14, KM 8/14, KM 9/14, KM 176/14, KM 2962/14
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  05-11-2014r. o godz. 10:00 na parkingu Kancelarii Komornika Sądowego
 ul. Sejneńska 51/101 16-400 Suwałki
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 _______
_________________________________________________________________________________________

Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania
_________________________________________________________________________________________________
1.    Samochód osobowy marki  Audi Q7 BS 48 LV
rok prod. 2007,(uszkodzone lewe tylne drzwi     1 [szt.]     65 000,00  **)    48 750,00
 brak tylnej wycieraczki), kolor czarny,
________________________________
_______________________________________________________________________________________
*) cena
za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT. Komornik w

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji:
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  


UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Ciągniki samochodowe MAN


OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
KM 623/13, KM 7/14, KM 8/14, KM 9/14, Km 176/14, KM 2962/14
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  05-11-2014r. o godz. 10:30  na parkingu  ul. Piaskowa 15, Suwałki (za PGE Dystrybucja  - w stronę PEC)
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 ________________________________________________________________________________________________

Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania
_________________________________________________________________________________________________
1.    Ciagnik samochodowy MAN TGA 18.430,
nr rej. BSU 27LT, rok prod. 2004, kolor kabiny zielony     1 [szt.]     30 000,00  **)    22 500,00


2.    Ciągnik samochodowy MAN 18. 430,
nr rej. BSU 28LT,rok prod. 2004, kolor kabiny zielony     1 [szt.]     45 000,00  **)    33 750,00


3.    Ciągnik samochodowy MAN 18.390, 4x2 BLS,
 nr rej. BSU 66NA, rok prod.2004, kolor kabiny biały     1 [szt.]     45 000,00  **)    33 750,00

_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT. Komornik w

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji:
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  


UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Meble biurowe i sprzęt internetowy


OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  30-10-2014r. o godz. 09:00  w lokalu:
przy ul. Kościuszki 82/9 16-400 Suwałki
( dłużnik nieobecny, lokal przy ul. Kościuszki 82 należy do wierzyciela)
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 ________________________________________________________________________________________________
Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania
_________________________________________________________________________________________________
1.    Biurko z kontenerem przestawnym i regałem na 4
półki ( jedna strona blatu oparta o                      3 [szt.]   1(szt.) 200,00  **)    150,00
    regał) - kolor jasny (prawd. IKEA)
2.    Krzesło obrotowe kolor czarny, skóropodobnie
z podłokietnikami (TORKEL IKEA)                         1 [szt.]     120,00  **)    90,00
3.    Router Netgear N150 Wireless Router ,
WNR 1000, seria 28R3257E02983                        1 [szt.]     60,00  **)    45,00
4.    Antena do internetu radiowego routerboard
MikroTik SXT 5nDr2, SN 468102D7EC78/321          1 [szt.]     60,00  **)    45,00
_______________________________________________________________________
________________________________________________
*) cena za sztukę


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w

Zgodnie z art. 867(1) kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia licytacji:
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  


UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.